Úřední deska

Vyhledávání dle roku: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Velikost Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Stav
446 kB Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Vraclav pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023)
24. 11. 2022 28. 01. 2023
715 kB Usnesení o ustanovení znalce ve vyvlastňovacím řízení vedeném pod sp. zn. 90413/2021 ve věci omezení vlastnického práva k pozemku parc. č. 269/86 k.ú. Janovičky u Zámrsku
23. 11. 2022 09. 12. 2022
173 kB Oznámení záměru pronájmu prostor restaurace v KD
23. 11. 2022 08. 12. 2022
173 kB Oznámení záměru pronájmu nebytového prostoru v čp. 113 Vraclav
23. 11. 2022 08. 12. 2022
936 kB VV - zveřejnění návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek ke stanovení místní úpravy provozu na silnici III/30523 v k.ú. a obci Vraclav 16. 11. 2022 02. 12. 2022
856 kB Usnesení o ustanovení opatrovníka ve vyvlastňovacím řízení vedeném pod sp. zn. 72874/2022 ve věci omezení vlastnického práva k pozemku parc. č. 269/86 k.ú. Janovičky u Zámrsku
07. 11. 2022 23. 11. 2022
441 kB Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění OOP ze dne 14.9.2021
07. 11. 2022 31. 12. 2022
78 kB Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
19. 10. 2022 30. 11. 2022
124 kB Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
11. 10. 2022 20. 10. 2022
840 kB Nařízení ústního jednání ve vyvlastňovacím řízení vedeném pod sp. zn. SpKrÚ 90413/2021 ve věci omezení vlastnického práva k pozemku p. č. 269/86 k.ú. Janovičky u Zámrsku
04. 10. 2022 20. 10. 2022
70 kB Rozpočtové opatření 5
04. 10. 2022 31. 03. 2023
686 kB Oznámení zahájení vyvlastňovacího řízení a oznámení zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka Antonínovi Hanzlovi, Václavovi Hromádkovi, Anežce Hromádkové ve věci omezení vlastnického práva 30. 09. 2022 18. 10. 2022
216 kB VV - Opatření veřejné povahy - Oznámení o vydání Změny č. 2 územního plánu Vraclav 26. 09. 2022 11. 10. 2022
205 kB Vyhláška č. 2/2022 - Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích - vyhlášení v SPP 23. 09. 2022 10. 10. 2022
816 kB Nařízení ústního jednání ve vyvlastňovacím řízení vedeném pod sp. zn. 3232/2022 ve věci odnětí vlastnického práva k pozemku parc. č. 334/8 k.ú. Janovičky u Zámrsku
21. 09. 2022 07. 10. 2022
329 kB Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/17 v úseku Stradouň - Zámrsk 15. 09. 2022 01. 10. 2022
124 kB Informace o konání 17. řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce
14. 09. 2022 22. 09. 2022
869 kB VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/30521 v k.ú. Sedlec u Vraclavi - kanalizační přípojka pro čp. 52 Sedlec 08. 09. 2022 26. 09. 2022
454 kB Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
08. 09. 2022 31. 12. 2022
170 kB Oznámení záměru prodeje nemovitosti - pozemky pro D35 v k.ú. Vraclav
07. 09. 2022 21. 09. 2022
68 kB Rozpočtové opatření 4
07. 09. 2022 31. 03. 2023
438 kB Oznámení voličům o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce a do 1/3 Senátu PČR v obci Vraclav ve dnech 23. a 24. září 2022
07. 09. 2022 01. 10. 2022
662 kB Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrkových volebních komisí obce Vraclav
02. 09. 2022 01. 10. 2022
218 kB Oznámení záměru prodeje nemovitosti - p.p.č. st. 105 v k.ú. Sedlec u Vraclavi
25. 08. 2022 09. 09. 2022
869 kB VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/30522 v k.ú. Sedlec u Vraclavi od čp.48 po čp.20 22. 08. 2022 07. 09. 2022
811 kB VV - Opatření obecné povahy - odchylný postup při usmrcování kormorána velkého
22. 08. 2022 07. 09. 2022
805 kB VV - Usnesení ve věci ustanovení opatrovníka ve vyvlastňovacím řízení vedeném ve věci omezení vlasnického práva k pozemku parc. č. 269/86 k.ú. Janovičky u Zámrsku
18. 08. 2022 05. 09. 2022
361 kB VV - Optaření obecné povahy - záplavové území významného vodního toku Loučná
18. 08. 2022 05. 09. 2022
256 kB Oznámení záměru prodeje nemovitosti - p.p.č. 192/40 v kú. Vraclav
12. 08. 2022 27. 08. 2022
594 kB Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Vraclav konané ve dnech 23. a 24. září 2022
05. 08. 2022 01. 10. 2022
301 kB VV - Usnesení ve věci ustanovení opatrovníka ve vyvlastňovacím řízení vedeném ve věci odnětí vlastnického práva Antonína Hanzla, Václava Hromádka, Anežky Hromádkové
02. 08. 2022 18. 08. 2022
296 kB VV - Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/17 v úseku Stradouň - Zámrsk 28. 07. 2022 15. 08. 2022
48 kB Závěrečný účet Mikroregionu Vysokomýtsko za rok 2021 25. 07. 2022 10. 08. 2022
290 kB VV - Návrh opatření obecné povahy - kormorán
21. 07. 2022 08. 08. 2022
812 kB VV - uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení a oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka
18. 07. 2022 03. 08. 2022
64 kB Rozpočtové opatření 3
15. 07. 2022 31. 03. 2023
793 kB VV - uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení a oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka
01. 07. 2022 18. 07. 2022
607 kB Závěrečný účet obce Vraclav za rok 2021 25. 06. 2022 30. 06. 2023
244 kB Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Vysokomýtsko za rok 2021 14. 06. 2022 30. 06. 2022
124 kB Informace o konání 16. řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce
13. 06. 2022 21. 06. 2022
346 kB Oznámení záměru výpůjčky nemovitosti - p.p.č. 57 kú. Vraclav
13. 06. 2022 28. 06. 2022
325 kB Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - aktualizace rozsahu záplavového systému 08. 06. 2022 24. 06. 2022
308 kB Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/17 v úseku Stradouň - Zámrsk
08. 06. 2022 24. 06. 2022
68 kB Rozpočtové opatření 2
07. 06. 2022 31. 03. 2023
296 kB Oznámení záměru prodeje nemovitosti - část p.p.č. 2375 v kú. Vraclav
27. 05. 2022 11. 06. 2022
237 kB Oznámení záměru prodeje nemovitosti - p.p.č. 1054/45 v kú. Vraclav
27. 05. 2022 11. 06. 2022
10 MB Návrh závěrečného účtu obce Vraclav za rok 2021 23. 05. 2022 30. 06. 2022
70 kB Rozpočtové opatření 1
06. 05. 2022 31. 03. 2023
165 kB Oznámení záměru prodeje nemovitosti - p.p č. 510/14 v kú. Vraclav 04. 05. 2022 20. 05. 2022
209 kB Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto - vyúčtování výpočtu ceny vodného za rok 2021
26. 04. 2022 26. 05. 2022
68 kB Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2022
25. 04. 2022 27. 05. 2022
165 kB Oznámení záměru prodeje nemovitosti - p.p.č. 1055/8 v kú. Vraclav 20. 04. 2022 05. 05. 2022
149 kB Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie obec Sedlec
19. 04. 2022 10. 05. 2022
273 kB Rozpočet obce Vraclav na rok 2022
31. 03. 2022 31. 03. 2023
177 kB Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2022 o nočním klidu 31. 03. 2022 14. 04. 2022
110 kB Informace o konání 15. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
21. 03. 2022 29. 03. 2022
198 kB Návrh rozpočtu obce Vraclav na rok 2022 13. 03. 2022 30. 03. 2022
119 kB Oznámení záměru prodeje nemovitosti - p.p.č. 946/2 k.ú. Zámrsk 22. 02. 2022 09. 03. 2022
120 kB Oznámení záměru prodeje nemovitosti - p.p.č. 578/4 k.ú. Vraclav 22. 02. 2022 09. 03. 2022
239 kB Určení termínů sčítání zvěře v roce 2022
03. 02. 2022 28. 02. 2022
403 kB Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy. 31. 01. 2022 15. 02. 2022
2 MB Veřejná vyhláška - řízení o změně č. 2 Územního plánu Vraclav
27. 01. 2022 16. 03. 2022
74 kB Rozpočtové opatření 6
17. 01. 2022 31. 03. 2022
177 kB Výroční zpráva obce Vraclav za rok 2021 o poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb.
05. 01. 2022 29. 02. 2024
2 MB VV - OOP PÚP na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu MěÚ VM k provádění údržby na rok 2022 03. 01. 2022 18. 01. 2022
33 kB Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
03. 01. 2022 03. 02. 2022
202 kB Informace k podávání přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2022
23. 12. 2021 11. 02. 2022
408 kB Rozpočet ZŠ a MŠ Vraclav pro rok 2022
23. 12. 2021 31. 12. 2022
347 kB Střednědobý výhled hospodaření ZŠ a MŠ Vraclav 2023 - 2024
23. 12. 2021 31. 12. 2024
457 kB Rozpočtové provizorium na rok 2022
16. 12. 2021 31. 03. 2022
162 kB Vyhláška č. 6/2021 o místním poplatku ze psů
16. 12. 2021 31. 12. 2021
192 kB Vyhláška č. 5/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
16. 12. 2021 31. 12. 2021
197 kB Vyhláška č. 4/2021 o místním poplatku za OS odpadového hospodářství
16. 12. 2021 31. 12. 2021
249 kB Vyhláška č. 3/2021 Požární řád obce Vraclav
16. 12. 2021 31. 12. 2021
272 kB Vyhláška č. 2/2021 Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích
16. 12. 2021 31. 12. 2021
427 kB Informace o zvýšení ceny pitné vody společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. od 1.1.2022.
15. 12. 2021 28. 02. 2022
111 kB Informace o konání 14. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
07. 12. 2021 15. 12. 2021
542 kB Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2022
05. 12. 2021 31. 12. 2021
485 kB Návrh střednědobého výhledu hospopdaření ZŠ a MŠ Vraclav
05. 12. 2021 31. 12. 2021
138 kB Návrh rozpočtu Mikroregionu Vysokomýtsko 2022
12. 11. 2021 29. 11. 2021
78 kB Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
11. 11. 2021 30. 11. 2021
69 kB Rozpočtové opatření 5
03. 11. 2021 31. 03. 2022
80 kB OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
01. 11. 2021 13. 12. 2021
118 kB Oznámení záměru pronájmu prostor v budově čp. 72 Sedlec 15. 10. 2021 30. 10. 2021
67 kB Rozpočtové opatření 4
13. 10. 2021 31. 03. 2022
305 kB Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích 11. 10. 2021 27. 10. 2021
447 kB Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 v obci Vraclav
23. 09. 2021 09. 10. 2021
112 kB Informace o konání 13. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
21. 09. 2021 29. 09. 2021
355 kB Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
15. 09. 2021 31. 12. 2022
581 kB Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK obce Vraclav.
14. 09. 2021 09. 10. 2021
67 kB Rozpočtové opatření 3
09. 09. 2021 31. 03. 2022
508 kB Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v obci Vraclav pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
09. 09. 2021 09. 10. 2021
666 kB Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie obec Sedlec 20. 08. 2021 25. 08. 2021
595 kB Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Vraclav pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
20. 08. 2021 10. 10. 2021
595 kB Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlasníkem 18. 08. 2021 31. 12. 2021
304 kB VV-OOP-přechodná úprava provozu na silnicích II/305 a III/30516 v k.ú.Radhošť,III/30517 v k.ú.Janovičky u Zámrsku a k.ú.Vraclav,III/30523 v k.ú.VM a k.ú.Vraclav,III/3152 v k.ú.Zámrsk 29. 07. 2021 16. 08. 2021
135 kB Informace o změně termínu konané akce uvedené v příloze č. 1 OZV obce Vraclav č. 3/2020
16. 07. 2021 23. 07. 2021
458 kB Závěrečný účet obce Vraclav za rok 2020 12. 07. 2021 30. 06. 2022
66 kB Rozpočtové opatření 2
08. 07. 2021 31. 03. 2022
325 kB Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí - dálnice "D35 Ostrov - Vysoké Mýto - protihluková stěna 07. 07. 2021 23. 07. 2021
147 kB Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2021 o stanovení koeficientu a místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
24. 06. 2021 08. 07. 2021
298 kB Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnicích II/305 a III/30527, 30525, 30524 a 30521, z důvodu rekonstrukce mostu v Domoradicích ev. č. 30527 - 1 17. 06. 2021 07. 07. 2021
110 kB Informace o konání 12. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
15. 06. 2021 22. 06. 2021
243 kB Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Vysokomýtsko za rok 2020 11. 06. 2021 27. 06. 2021
65 kB Rozpočtové opatření 1
08. 06. 2021 31. 03. 2022
254 kB Přechodná úprava provozu silnice I/17 při opravě propustku ev. č. 17-032P, p.p.č. 2453 k.ú. Vraclav. Částečná uzavírka komunikace. 07. 06. 2021 23. 06. 2021
374 kB Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 31. 05. 2021 18. 06. 2021
137 kB Informace o změně termínu konané akce uvedené v příloze č. 1 OZV obce Vraclav č. 3/2020
28. 05. 2021 06. 06. 2021
569 kB Upozornění na odstávku elektřiny 06. 05. 2021 14. 05. 2021
202 kB Dražební vyhláška
27. 04. 2021 10. 06. 2021
285 kB Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o změně územního rozhodnutí - dálnice "D35 Ostrov - Vysoké Mýto - protihluková stěna.
27. 04. 2021 28. 05. 2021
1 MB Výpočet cen vodného a stočného obec Vraclav.
22. 04. 2021 24. 05. 2021
63 kB Výpočet cen vodného a stočného Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto.
22. 04. 2021 24. 05. 2021
83 kB Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí.
22. 04. 2021 27. 05. 2021
204 kB SČÍTÁNÍ 2021 - BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ, DVA. 12. 04. 2021 31. 05. 2021
326 kB Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/30523 v obci Vraclav 01. 04. 2021 19. 04. 2021
458 kB Návrh Závěrečného účtu obce Vraclav za rok 2020 29. 03. 2021 30. 06. 2021
173 kB Rozpočet obce Vraclav na rok 2021
24. 03. 2021 31. 03. 2022
288 kB Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/30521 v k.ú. Sedlec u Vraclavi 23. 03. 2021 08. 04. 2021
296 kB Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlasníkem 23. 03. 2021 31. 08. 2021
541 kB Informace o konání 11. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
15. 03. 2021 23. 03. 2021
449 kB Oznámení Českého statistického úřadu o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.
09. 03. 2021 31. 05. 2021
2 MB Návrh rozpočtu obce Vraclav na rok 2021 08. 03. 2021 31. 03. 2021
280 kB Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici III/30517 a PK v k.ú. Vraclav 25. 02. 2021 12. 03. 2021
140 kB Výroční zpráva obce Vraclav za rok 2020 o poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb.
12. 02. 2021 28. 02. 2023
195 kB Sčítání zvěře v roce 2021
28. 01. 2021 28. 02. 2021
436 kB Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy 12. 01. 2021 28. 01. 2021
786 kB Důležité upozornění - ČEZ distribuce
08. 01. 2021 28. 02. 2021
36 kB Rozpočtové opatření 7
08. 01. 2021 31. 03. 2021
414 kB Veřejná vyhláška-zveřejnění návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek ke stanovení místní úpravy provozu na silnici III/30517 a PK v k.ú. Vraclav 07. 01. 2021 25. 01. 2021
44 kB Informace k podávání přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021
04. 01. 2021 05. 02. 2021
194 kB Usnesení o nařízení elektronické dražby.
22. 12. 2020 14. 01. 2021
135 kB Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2021
21. 12. 2020 31. 12. 2021
130 kB Výhled hospodaření ZŠ a MŠ na léta 2022 - 2023
21. 12. 2020 31. 12. 2023
189 kB Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost
11. 12. 2020 28. 12. 2020
692 kB Informace o zvýšení ceny pitné vody společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. od 1.1.2021
10. 12. 2020 26. 02. 2021
191 kB Střednědobý výhled rozpočtu obce Vraclav na rok 2022 - 2025
10. 12. 2020 31. 12. 2025
477 kB Rozpočtové provizorium na rok 2021
10. 12. 2020 31. 03. 2021
179 kB Vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku TKO
10. 12. 2020 25. 12. 2020
198 kB Vyhláška č. 3/2020 o nočním klidu
10. 12. 2020 25. 12. 2020
22 kB Rozpočtové opatření 6
07. 12. 2020 31. 03. 2021
547 kB Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Vraclav pro rok 2021
05. 12. 2020 31. 12. 2020
498 kB Návrh střednědobého výhledu hospodaření ZŠ a MŠ Vraclav na rok 2022 - 2023
05. 12. 2020 31. 12. 2020
556 kB Informace o konání 10. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
30. 11. 2020 08. 12. 2020
843 kB Střednědobý výhled rozpočtu obce Vraclav na rok 2022 - 2025 - návrh.
23. 11. 2020 08. 12. 2020
106 kB Návrh rozpočtu Mikroregionu Vysokomýtsko na rok 2021
18. 11. 2020 02. 12. 2020
741 kB Návrh střednědobého rozpočtového výhledu Mikroregionu Vysokomýtsko na období 2021 - 2023
18. 11. 2020 02. 12. 2020
32 kB Rozpočtové opatření 5
05. 11. 2020 31. 03. 2021
328 kB Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby "dálnice D35 Ostrov - Vysoké Mýto".
22. 10. 2020 09. 11. 2020
969 kB Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
07. 10. 2020 15. 11. 2020
28 kB Rozpočtové opatření 4
06. 10. 2020 31. 03. 2021
357 kB Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 3/2020
01. 10. 2020 05. 11. 2020
554 kB Vyhláška č. 1/2020 zrušení OZV č. 3-2003 a 3-2005
25. 09. 2020 10. 10. 2020
574 kB Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje
16. 09. 2020 03. 10. 2020
527 kB Informace o konání 9. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
11. 09. 2020 24. 09. 2020
32 kB Rozpočtové opatření 3
07. 09. 2020 31. 03. 2021
500 kB Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komice v obci Vraclav.
04. 09. 2020 03. 10. 2020
7 MB Řád veřejného pohřebiště Vraclav
01. 09. 2020 16. 09. 2020
118 kB Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání aktulizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje.
01. 09. 2020 16. 09. 2020
37 kB Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem.
25. 08. 2020 31. 12. 2020
453 kB Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Vraclav pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020
18. 08. 2020 03. 10. 2020
770 kB Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/30521 v k.ú. Sedlec u Vraclavi 30. 07. 2020 17. 08. 2020
249 kB Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
29. 07. 2020 15. 09. 2021
1 MB Oznámení záměru prodeje nemovitosti
16. 07. 2020 31. 07. 2020
394 kB Oznámení termínu ukončení podávání návrhů na pořízení změny Územního plánu Vraclav
09. 07. 2020 31. 07. 2020
28 kB Rozpočtové opatření 2
08. 07. 2020 31. 03. 2021
498 kB Závěrečný účet obce Vraclav za rok 2019 30. 06. 2020 30. 06. 2021
376 kB Oznámení záměru pořídit změnu Územního plánu Vraclav
23. 06. 2020 08. 07. 2020
529 kB Informace o konání 8. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
15. 06. 2020 23. 06. 2020
256 kB Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Vysokomýtsko za rok 2019 07. 06. 2020 22. 06. 2020
3 MB Rozhodnutí - stavební záměr Vodovod Stradouň, IV. etapa - 1. část
03. 06. 2020 19. 06. 2020
409 kB Oznámení záměru směny nemovitostí 02. 06. 2020 17. 06. 2020
2 MB Veřejná vyhláška - Výzva vyjádření k podanému odvolání D35
15. 05. 2020 01. 06. 2020
35 kB Rozpočtové opatření 1
04. 05. 2020 31. 03. 2021
1 MB Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2019 obec Vraclav
27. 04. 2020 27. 05. 2020
49 kB Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020
24. 04. 2020 28. 05. 2020
57 kB Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2019 VAK Vysoké Mýto
24. 04. 2020 24. 05. 2020
2 MB Rozpočet obce Vraclav na rok 2020
20. 04. 2020 31. 03. 2021
150 kB Usnesení dražební vyhlášky
16. 04. 2020 10. 09. 2020
1 MB Veřjná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby dálnice D35 Ostrov - Vysoké Mýto
15. 04. 2020 01. 05. 2020
503 kB Návrh závěrečného účtu obce Vraclav 2019 08. 04. 2020 30. 06. 2020
198 kB Dražební vyhláška
08. 04. 2020 10. 09. 2020
501 kB Informace o konání 7. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav - nové
08. 04. 2020 16. 04. 2020
259 kB Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
06. 04. 2020 07. 05. 2020
2 MB Veřejná vyhláška územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby dálnice D35 Ostrov-Vysoké Mýto-přeložka VVN a VN
30. 03. 2020 15. 04. 2020
57 kB VAK - Sdělení k opatření v souvislosti s koronavirem
27. 03. 2020 30. 06. 2020
622 kB Odklad konání 7. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
24. 03. 2020 01. 04. 2020
148 kB Usnesení Vlády ČR č. 279 z 23. 3. 2020 - prodloužení omezení volného pohybu osob
24. 03. 2020 01. 04. 2020
332 kB Nařízení Státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření
23. 03. 2020 07. 04. 2020
131 kB Usnesení Vlády ČR č. 247 ze dne 18. 3. 2020 - ochrana dýchacích cest
19. 03. 2020 11. 04. 2020
507 kB Informace o konání 7. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
17. 03. 2020 24. 03. 2020
140 kB Usnesení Vlády ČR č. 215 o přijetí krizového opatření od 16. 3. 2020 - omezení pohybu osob
16. 03. 2020 24. 03. 2020
522 kB Usnesení Vlády ČR č. 211 ze dne 14. 3. 2020 -omezení maloobchodního prodeje a služeb
14. 03. 2020 24. 03. 2020
43 kB Usnesení vlády ČR č. 194 - Nouzový stav
13. 03. 2020 11. 04. 2020
215 kB Mimořádné opatření - uzavření škol od 11. 3. 2020
10. 03. 2020 30. 04. 2020
209 kB Mimořádné opatření - zákaz konání akcí od 18 h 10. 3. 2020
10. 03. 2020 30. 04. 2020
2 MB Návrh rozpočtu obce Vraclav na rok 2020 09. 03. 2020 20. 04. 2020
138 kB Návrh rozpočtu - Mikroregion Vysokomýtsko 2020
25. 02. 2020 11. 03. 2020
298 kB Seznam nemovitých věci s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
25. 02. 2020 31. 08. 2020
41 kB Příloha: seznam neznámých vlastníků
25. 02. 2020 31. 08. 2020
180 kB Veřejná vyhláška seznámení s podklady rozhodnutí dálnice D35 Ostrov - Vysoké Mýto
18. 02. 2020 05. 03. 2020
376 kB Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření
18. 02. 2020 23. 03. 2020
182 kB Určení termínů sčítání zvěře v roce 2020
29. 01. 2020 02. 03. 2020
142 kB Výroční zpráva obce Vraclav za rok 2019 o poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb.
27. 01. 2020 28. 02. 2022
155 kB Veřejná vyhláška oznámení zahájení územního řízení - dálnice D35 Ostrov-Vysoké Mýto-přeložka VVN a VN
21. 01. 2020 06. 02. 2020
416 kB Veřejná vyhláška – OOP – stanovení PÚP na silnicích II. a III. třídy na území správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností –Městského úřadu Vysoké Mýto
16. 01. 2020 01. 02. 2020
228 kB Návrh přechodného dopravního značení a opatření při provádění prací běžné údržby na silnicích II. a III třídy a jejich příslušenství
16. 01. 2020 01. 02. 2020
499 kB Střednědobý výhled hospodaření ZŠ a MŠ na rok 2021 - 2022
18. 12. 2019 31. 12. 2022
541 kB Rozpočet ZŠ a MŠ pro rok 2020
18. 12. 2019 31. 12. 2020
41 kB Rozpočtové opatření 8
18. 12. 2019 20. 04. 2020
702 kB Informace o zvýšení ceny pitné vody společnosti VAK Vysoké Mýto, s.r.o. od 1.1.2020
13. 12. 2019 31. 01. 2020
233 kB Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
13. 12. 2019 06. 04. 2020
457 kB Rozpočtové provizorium na rok 2020
13. 12. 2019 20. 04. 2020
163 kB Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
13. 12. 2019 28. 12. 2019
193 kB Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení systému nakládání s komunálním odpadem
13. 12. 2019 28. 12. 2019
179 kB Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem
13. 12. 2019 28. 12. 2019
379 kB Oznámení záměru pronájmu prostor restaurace v KD
04. 12. 2019 19. 12. 2019
383 kB Oznámení záměru pronájmu prostor pro akumulaci a čerpání vody - Svatý Mikuláš
04. 12. 2019 19. 12. 2019
389 kB Oznámení záměru pronájmu sportovního areálu
04. 12. 2019 19. 12. 2019
28 kB Rozpočtové opatření 7
04. 12. 2019 20. 04. 2020
144 kB VV oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Pa kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
04. 12. 2019 17. 01. 2020
546 kB Informace o konání 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
03. 12. 2019 10. 12. 2019
494 kB Návrh střednědobého výhledu hospodaření ZŠ a MŠ rok 2021 a rok 2022
30. 11. 2019 31. 12. 2019
552 kB Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ pro rok 2020
30. 11. 2019 31. 12. 2019
34 kB Rozpočtové opatření 6
06. 11. 2019 20. 04. 2020
32 kB Rozpočtové opatření 5
04. 10. 2019 20. 04. 2020
236 kB Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
03. 10. 2019 25. 10. 2019
978 kB Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 25. 09. 2019 15. 11. 2019
38 kB Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
17. 09. 2019 31. 12. 2019
528 kB Informace o svolání 5. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
16. 09. 2019 24. 09. 2019
45 kB Rozpočtové opatření 4
13. 09. 2019 20. 04. 2020
107 kB 5. výzva kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
09. 09. 2019 31. 10. 2019
218 kB Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
04. 09. 2019 13. 12. 2019
39 kB Rozpočtové opatření 3
16. 07. 2019 20. 04. 2020
243 kB Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
12. 07. 2019 07. 08. 2019
369 kB Oznámení záměru prodeje nemovitosti
12. 07. 2019 27. 07. 2019
384 kB Oznámení záměru o prodeji nemovitosti
28. 06. 2019 12. 07. 2019
415 kB Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
19. 06. 2019 08. 07. 2019
494 kB Závěrečný účet obce Vraclav za rok 2018
18. 06. 2019 30. 06. 2020
355 kB Zpráva o výsledku pžezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Vraclav
18. 06. 2019 30. 06. 2020
459 kB Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M
18. 06. 2019 30. 06. 2020
1 MB Příloha č. 5
18. 06. 2019 30. 06. 2020
77 kB Výsledovka
18. 06. 2019 30. 06. 2020
83 kB Rozvaha
18. 06. 2019 30. 06. 2020
522 kB Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce
05. 06. 2019 13. 06. 2019
45 kB Rozpočtové opatření 2
03. 06. 2019 20. 04. 2020
123 kB Návrh rozpočtu na rok 2019 Mikroregionu Vysokomýtsko
03. 06. 2019 18. 06. 2019
728 kB Závěrečný účet za rok 2018 Mikroregionu Vysokomýtsko
03. 06. 2019 18. 06. 2019
846 kB Zápis z přezkoumání hospodaření Mikroregionu Vysokomýtsko
03. 06. 2019 18. 06. 2019
102 kB Výroční zpráva o přístupu k informacím Mikroregionu Vysokomýtsko
03. 06. 2019 18. 06. 2019
4 MB Veřejná vyhláška - dálnice D35 Ostrov - Vysoké Mýto
23. 05. 2019 24. 06. 2019
424 kB Rozpočtové opatření 1
09. 05. 2019 20. 04. 2020
427 kB Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
09. 05. 2019 25. 05. 2019
410 kB Oznámení o svolání prvního zasedání OVK pro volby do Evropského parlamentu
26. 04. 2019 25. 05. 2019
103 kB Výpočet ceny vodného a stočného obec Vraclav
26. 04. 2019 26. 05. 2019
496 kB Návrh závěrečného účtu obce Vraclav 2018
26. 04. 2019 30. 06. 2019
355 kB Přílha č. 1 Přezkoumání hospodaření
26. 04. 2019 30. 06. 2019
459 kB Příloha č. 2 FIN 2 12
26. 04. 2019 30. 06. 2019
77 kB Příloha č. 3 Výsledovka
26. 04. 2019 30. 06. 2019
83 kB Příloha č. 4 Rozvaha
26. 04. 2019 30. 06. 2019
1 MB Příloha č. 5 Příloha k rozvaze
26. 04. 2019 30. 06. 2019
56 kB Výpočet ceny vodného a stočného VAK Vysoké Mýto
24. 04. 2019 24. 05. 2019
83 kB Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí na rok 2019
24. 04. 2019 28. 04. 2019
588 kB Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků
09. 04. 2019 25. 05. 2019
234 kB Veřejná vyhláška
05. 04. 2019 04. 09. 2019
191 kB Oznámení záměru pronájmu bytů 2019
04. 04. 2019 19. 04. 2019
239 kB Veřejná dražební vyhláška
28. 03. 2019 30. 04. 2019
2 MB Rozpočet obce Vraclav na rok 2019
28. 03. 2019 20. 04. 2020
245 kB Veřejná dražební vyhláška
23. 03. 2019 30. 04. 2019
529 kB Informace o konání 3. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
19. 03. 2019 26. 03. 2019
458 kB Příloha výkazu FIN 2 - 12
10. 03. 2019 31. 03. 2019
2 MB Návrh rozpočtu obce Vraclav na rok 2019
10. 03. 2019 31. 03. 2019
38 kB Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
05. 03. 2019 05. 08. 2019
451 kB Výroční zpráva obce Vraclav za rok 2018
19. 02. 2019 28. 02. 2021
327 kB Veřejná vyhláška Zpráva o uplatnění ÚP Vraclav
14. 02. 2019 18. 03. 2019
516 kB Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce
13. 02. 2019 21. 02. 2019
431 kB Veřejná vyhláška
17. 01. 2019 04. 02. 2019
437 kB Návrh přechodného dopravního značení a opatření při provádění prací běžné údržby na silnicích II. a III. třídy a jejich příslušenství
17. 01. 2019 04. 02. 2019
231 kB Dražební vyhláška
17. 01. 2019 18. 03. 2019
128 kB Určení termínů sčítání zvěře v roce 2019
10. 01. 2019 23. 03. 2019
500 kB Rozpočet ZŠ a MŠ Vraclav na rok 2019
08. 01. 2019 31. 12. 2019
451 kB Střednědobý výhled hospodaření ZŠ a MŠ Vraclav
08. 01. 2019 31. 12. 2021
48 kB Rozpočtové opatření 9
07. 01. 2019 31. 03. 2019
609 kB Zvýšení ceny vodného od 1.1.2019
18. 12. 2018 28. 02. 2019
440 kB Rozpočtové provizorium na rok 2019
17. 12. 2018 31. 03. 2019
2 MB Obecně závazná vyhláška č.2/2018
13. 12. 2018 28. 12. 2018
49 kB Rozpočtové opatření 8
10. 12. 2018 31. 03. 2019
528 kB Informace o konání 1. zasedání Zastupitelstva obce
05. 12. 2018 12. 12. 2018
742 kB Oznámení o výběrovém řízení
03. 12. 2018 08. 01. 2019
492 kB Návrh střednědobého výhledu hospodaření ZŠ a MŠ Vraclav
01. 12. 2018 31. 12. 2018
542 kB Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Vraclav na rok 2019
01. 12. 2018 31. 12. 2018
533 kB Rozpočtové opatření 7
05. 11. 2018 31. 03. 2019
585 kB Informace o konání ustavujícího zasedání ZO Vraclav
23. 10. 2018 30. 10. 2018
401 kB Seznámení s podklady rozhodnutí dálnice D35 Ostrov - Vysoké Mýto
18. 10. 2018 02. 11. 2018
43 kB Rozpočtové opatření 6
09. 10. 2018 31. 03. 2019
2 MB Vyhláška o systému nakládání s odpady
26. 09. 2018 12. 10. 2018
479 kB Veřejná vyhláška Změna č.1 Územního plánu Vraclav
26. 09. 2018 12. 10. 2018
482 kB Informace o konání 18 zasedání Zastupitelstva obce
18. 09. 2018 25. 09. 2018
114 kB Oznámení voličům o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce Vraclav
17. 09. 2018 06. 10. 2018
106 kB Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva obce Vraclav
10. 09. 2018 06. 10. 2018
24 kB Rozpočtové opatření 5
10. 09. 2018 31. 03. 2019
1 MB Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
06. 09. 2018 16. 11. 2018
68 kB Informace o vyhlášení 4. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
06. 09. 2018 11. 12. 2018
882 kB Oznámení záměru prodeje nemovitosti
05. 09. 2018 20. 09. 2018
177 kB Informace o záměru pronájmu nemovitosti
24. 08. 2018 10. 09. 2018
422 kB Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva obce Vraclav
17. 08. 2018 06. 10. 2018
313 kB Rozpočtové opatření 4
15. 08. 2018 31. 03. 2019
154 kB Usnesení ustanovení opatrovníka účastníkům územního řízení D35 Ostrov - Vysoké Mýto
06. 08. 2018 22. 08. 2018
929 kB Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání dálnice D35 Ostrov - Vysoké Mýto
27. 07. 2018 13. 08. 2018
2 MB Celková situace stavby dálnice D35 Ostrov - Vysoké Mýto
27. 07. 2018 13. 08. 2018
33 kB Rozpočtové opatření 3
16. 07. 2018 31. 03. 2019
113 kB Veřejná vyhláška o změně č.1 územního plánu Vraclav
09. 07. 2018 05. 09. 2018
600 kB Závěrečný účet obce Vraclav za rok 2017
27. 06. 2018 30. 06. 2019
136 kB Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M
27. 06. 2018 30. 06. 2019
6 MB Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Vraclav
27. 06. 2018 30. 06. 2019
452 kB 17. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
17. 06. 2018 26. 06. 2018
137 kB Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
28. 05. 2018 28. 06. 2018
302 kB Rozpočtové opatření 2
09. 05. 2018 31. 03. 2019
48 kB Rozpočtové optaření 1
30. 04. 2018 31. 03. 2019
43 kB Veřejná vyhláška
26. 04. 2018 29. 05. 2018
1 MB Výpočet ceny pro stočné na rok 2018
26. 04. 2018 29. 05. 2018
6 MB Příloha č.2 k Návrhu závěrčného účtu - přezkum
09. 04. 2018 30. 06. 2018
136 kB Příloha č.1 k Návrhu závěrečného účtu FIN12
09. 04. 2018 30. 06. 2018
600 kB Návrh závěrečného účtu obce Vraclav
09. 04. 2018 30. 06. 2018
551 kB Rozpočet obce Vraclav na rok 2018
06. 04. 2018 31. 03. 2019
530 kB Veřejná vyhláška zveřejnění návrhu změny č.1 Územního plánu Vraclav
19. 03. 2018 07. 05. 2018
570 kB Záměr prodeje nemovitostí - Sedlec 2
07. 03. 2018 22. 03. 2018
422 kB Záměr prodeje nemovitostí - Sedlec 1
07. 03. 2018 22. 03. 2018
700 kB Záměr prodeje nemovitostí - Vraclav
07. 03. 2018 22. 03. 2018
1005 kB Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
05. 03. 2018 21. 03. 2018
575 kB Rozpočet obce Vraclav a skutečnost - rok 2017 - výdaje
03. 03. 2018 18. 03. 2018
296 kB Rozpočet obce Vraclav a skutečnost - rok 2017 - příjmy
03. 03. 2018 18. 03. 2018
567 kB Návrh rozpočtu obce Vraclav na rok 2018 - výdaje
03. 03. 2018 18. 03. 2018
451 kB Návrh rozpočtu obce Vraclav na rok 2018 - příjmy
03. 03. 2018 18. 03. 2018
459 kB Určení termínů sčítání zvěře
13. 02. 2018 03. 03. 2018
468 kB Veřejná vyhláška
01. 02. 2018 05. 03. 2018
667 kB Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
29. 01. 2018 14. 02. 2018
503 kB Rozpočet ZŠ a MŠ Vraclav na rok 2018
19. 01. 2018 31. 12. 2018
453 kB Střednědobý výhled hospodaření ZŠ a MŠ 2019-2020
19. 01. 2018 31. 12. 2019
201 kB Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
15. 01. 2018 31. 01. 2018
680 kB Příloha k žádosti
15. 01. 2018 31. 01. 2018
1 MB Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 - 2021
12. 01. 2018 31. 12. 2021
29 kB Rozpočtové provizorium na rok 2018
08. 01. 2018 31. 03. 2018
1 MB Vyhláška č 1-2017 o místním poplatku za odpady
19. 12. 2017 03. 01. 2018
16 kB Zvýšení ceny vodného společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. od 1.1.2018
13. 12. 2017 31. 01. 2018
1002 kB Rozpočet obce Vraclav na rok 2017
04. 04. 2017 31. 03. 2018
20 kB Rozpočtový výhled Mikroregionu Vysokomýtsko
28. 02. 2017 16. 03. 2017
11 kB Návrh rozpočtu na rok 2017 Mikroregionu Vysokomýtsko
28. 02. 2017 16. 03. 2017
539 kB Závěrečný účet kompletní Mikroregionu Vysokomýtsko
28. 02. 2017 16. 03. 2017
16 kB Závěrečný účet zjednodušený Mikroregionu Vysokomýtsko
28. 02. 2017 16. 03. 2017
32 kB Průvodní list k Výroční zprávě Mikroregionu Vysokomýtsko
28. 02. 2017 16. 03. 2017
708 kB Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č.1-2016
21. 12. 2016 05. 01. 2017
2 MB Rozpočet obce Vraclav na rok 2016
04. 04. 2016 19. 04. 2016
453 kB Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 2-2015
16. 12. 2015 31. 12. 2015
1 MB Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 3-2015
16. 12. 2015 31. 12. 2015
449 kB Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1-2015
16. 12. 2015 31. 12. 2015
2 MB Rozpočet obce Vraclav na rok 2015
28. 04. 2015 13. 05. 2015
2 MB Rozpočet obce Vraclav na rok 2014
02. 04. 2014 17. 04. 2014
2 MB Vyhláška č 1-2013 o místním poplatku za TKO
19. 12. 2013 03. 01. 2014
2 MB Rozpočet obce na rok 2013
29. 03. 2013 13. 04. 2013
1 MB Vyhláška č 2-2012 o poplatku za odpady
18. 12. 2012 02. 01. 2013
2 MB Rozpočet obce na rok 2012
31. 03. 2012 15. 04. 2012
1000 kB Obecně závazná vyhláška 1-2012
30. 03. 2012 14. 04. 2012
465 kB Vyhláška o poplatku za TKO v roce 2012
15. 12. 2011 30. 12. 2011
2 MB Schválený rozpočet 2011
06. 04. 2011 06. 05. 2011
2 MB Obecně závazná vyhláška 1-2010
17. 12. 2010 17. 01. 2011
506 kB Konkurz na místo ředitele ZŠ a MŠ Vraclav
06. 05. 2010 06. 06. 2010