Úřední deska

Vyhledávání dle roku: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Velikost Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Stav
446 kB Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Vraclav pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023)
24. 11. 2022 28. 01. 2023
715 kB Usnesení o ustanovení znalce ve vyvlastňovacím řízení vedeném pod sp. zn. 90413/2021 ve věci omezení vlastnického práva k pozemku parc. č. 269/86 k.ú. Janovičky u Zámrsku
23. 11. 2022 09. 12. 2022
173 kB Oznámení záměru pronájmu nebytového prostoru v čp. 113 Vraclav
23. 11. 2022 08. 12. 2022
173 kB Oznámení záměru pronájmu prostor restaurace v KD
23. 11. 2022 08. 12. 2022
936 kB VV - zveřejnění návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek ke stanovení místní úpravy provozu na silnici III/30523 v k.ú. a obci Vraclav 16. 11. 2022 02. 12. 2022
856 kB Usnesení o ustanovení opatrovníka ve vyvlastňovacím řízení vedeném pod sp. zn. 72874/2022 ve věci omezení vlastnického práva k pozemku parc. č. 269/86 k.ú. Janovičky u Zámrsku
07. 11. 2022 23. 11. 2022
441 kB Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění OOP ze dne 14.9.2021
07. 11. 2022 31. 12. 2022
78 kB Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
19. 10. 2022 30. 11. 2022
124 kB Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
11. 10. 2022 20. 10. 2022
840 kB Nařízení ústního jednání ve vyvlastňovacím řízení vedeném pod sp. zn. SpKrÚ 90413/2021 ve věci omezení vlastnického práva k pozemku p. č. 269/86 k.ú. Janovičky u Zámrsku
04. 10. 2022 20. 10. 2022
70 kB Rozpočtové opatření 5
04. 10. 2022 31. 03. 2023
686 kB Oznámení zahájení vyvlastňovacího řízení a oznámení zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka Antonínovi Hanzlovi, Václavovi Hromádkovi, Anežce Hromádkové ve věci omezení vlastnického práva 30. 09. 2022 18. 10. 2022
216 kB VV - Opatření veřejné povahy - Oznámení o vydání Změny č. 2 územního plánu Vraclav 26. 09. 2022 11. 10. 2022
205 kB Vyhláška č. 2/2022 - Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích - vyhlášení v SPP 23. 09. 2022 10. 10. 2022
816 kB Nařízení ústního jednání ve vyvlastňovacím řízení vedeném pod sp. zn. 3232/2022 ve věci odnětí vlastnického práva k pozemku parc. č. 334/8 k.ú. Janovičky u Zámrsku
21. 09. 2022 07. 10. 2022
329 kB Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/17 v úseku Stradouň - Zámrsk 15. 09. 2022 01. 10. 2022
124 kB Informace o konání 17. řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce
14. 09. 2022 22. 09. 2022
454 kB Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
08. 09. 2022 31. 12. 2022
869 kB VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/30521 v k.ú. Sedlec u Vraclavi - kanalizační přípojka pro čp. 52 Sedlec 08. 09. 2022 26. 09. 2022
170 kB Oznámení záměru prodeje nemovitosti - pozemky pro D35 v k.ú. Vraclav
07. 09. 2022 21. 09. 2022
68 kB Rozpočtové opatření 4
07. 09. 2022 31. 03. 2023
438 kB Oznámení voličům o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce a do 1/3 Senátu PČR v obci Vraclav ve dnech 23. a 24. září 2022
07. 09. 2022 01. 10. 2022
662 kB Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrkových volebních komisí obce Vraclav
02. 09. 2022 01. 10. 2022
218 kB Oznámení záměru prodeje nemovitosti - p.p.č. st. 105 v k.ú. Sedlec u Vraclavi
25. 08. 2022 09. 09. 2022
811 kB VV - Opatření obecné povahy - odchylný postup při usmrcování kormorána velkého
22. 08. 2022 07. 09. 2022
869 kB VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/30522 v k.ú. Sedlec u Vraclavi od čp.48 po čp.20 22. 08. 2022 07. 09. 2022
361 kB VV - Optaření obecné povahy - záplavové území významného vodního toku Loučná
18. 08. 2022 05. 09. 2022
805 kB VV - Usnesení ve věci ustanovení opatrovníka ve vyvlastňovacím řízení vedeném ve věci omezení vlasnického práva k pozemku parc. č. 269/86 k.ú. Janovičky u Zámrsku
18. 08. 2022 05. 09. 2022
256 kB Oznámení záměru prodeje nemovitosti - p.p.č. 192/40 v kú. Vraclav
12. 08. 2022 27. 08. 2022
594 kB Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Vraclav konané ve dnech 23. a 24. září 2022
05. 08. 2022 01. 10. 2022
301 kB VV - Usnesení ve věci ustanovení opatrovníka ve vyvlastňovacím řízení vedeném ve věci odnětí vlastnického práva Antonína Hanzla, Václava Hromádka, Anežky Hromádkové
02. 08. 2022 18. 08. 2022
296 kB VV - Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/17 v úseku Stradouň - Zámrsk 28. 07. 2022 15. 08. 2022
48 kB Závěrečný účet Mikroregionu Vysokomýtsko za rok 2021 25. 07. 2022 10. 08. 2022
290 kB VV - Návrh opatření obecné povahy - kormorán
21. 07. 2022 08. 08. 2022
812 kB VV - uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení a oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka
18. 07. 2022 03. 08. 2022
64 kB Rozpočtové opatření 3
15. 07. 2022 31. 03. 2023
793 kB VV - uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení a oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka
01. 07. 2022 18. 07. 2022
607 kB Závěrečný účet obce Vraclav za rok 2021 25. 06. 2022 30. 06. 2023
244 kB Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Vysokomýtsko za rok 2021 14. 06. 2022 30. 06. 2022
346 kB Oznámení záměru výpůjčky nemovitosti - p.p.č. 57 kú. Vraclav
13. 06. 2022 28. 06. 2022
124 kB Informace o konání 16. řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce
13. 06. 2022 21. 06. 2022
308 kB Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/17 v úseku Stradouň - Zámrsk
08. 06. 2022 24. 06. 2022
325 kB Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - aktualizace rozsahu záplavového systému 08. 06. 2022 24. 06. 2022
68 kB Rozpočtové opatření 2
07. 06. 2022 31. 03. 2023
296 kB Oznámení záměru prodeje nemovitosti - část p.p.č. 2375 v kú. Vraclav
27. 05. 2022 11. 06. 2022
237 kB Oznámení záměru prodeje nemovitosti - p.p.č. 1054/45 v kú. Vraclav
27. 05. 2022 11. 06. 2022
10 MB Návrh závěrečného účtu obce Vraclav za rok 2021 23. 05. 2022 30. 06. 2022
70 kB Rozpočtové opatření 1
06. 05. 2022 31. 03. 2023
165 kB Oznámení záměru prodeje nemovitosti - p.p č. 510/14 v kú. Vraclav 04. 05. 2022 20. 05. 2022
209 kB Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto - vyúčtování výpočtu ceny vodného za rok 2021
26. 04. 2022 26. 05. 2022
68 kB Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2022
25. 04. 2022 27. 05. 2022
165 kB Oznámení záměru prodeje nemovitosti - p.p.č. 1055/8 v kú. Vraclav 20. 04. 2022 05. 05. 2022
149 kB Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie obec Sedlec
19. 04. 2022 10. 05. 2022
273 kB Rozpočet obce Vraclav na rok 2022
31. 03. 2022 31. 03. 2023
177 kB Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2022 o nočním klidu 31. 03. 2022 14. 04. 2022
110 kB Informace o konání 15. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
21. 03. 2022 29. 03. 2022
198 kB Návrh rozpočtu obce Vraclav na rok 2022 13. 03. 2022 30. 03. 2022
120 kB Oznámení záměru prodeje nemovitosti - p.p.č. 578/4 k.ú. Vraclav 22. 02. 2022 09. 03. 2022
119 kB Oznámení záměru prodeje nemovitosti - p.p.č. 946/2 k.ú. Zámrsk 22. 02. 2022 09. 03. 2022
239 kB Určení termínů sčítání zvěře v roce 2022
03. 02. 2022 28. 02. 2022
403 kB Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy. 31. 01. 2022 15. 02. 2022
2 MB Veřejná vyhláška - řízení o změně č. 2 Územního plánu Vraclav
27. 01. 2022 16. 03. 2022
74 kB Rozpočtové opatření 6
17. 01. 2022 31. 03. 2022
177 kB Výroční zpráva obce Vraclav za rok 2021 o poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb.
05. 01. 2022 29. 02. 2024
2 MB VV - OOP PÚP na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu MěÚ VM k provádění údržby na rok 2022 03. 01. 2022 18. 01. 2022
33 kB Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
03. 01. 2022 03. 02. 2022