Úřední deska

Vyhledávání dle roku: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Velikost Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Stav
296 kB Oznámení záměru prodeje nemovitosti - část p.p.č. 2375 v kú. Vraclav
27. 05. 2022 11. 06. 2022
237 kB Oznámení záměru prodeje nemovitosti - p.p.č. 1054/45 v kú. Vraclav
27. 05. 2022 11. 06. 2022
10 MB Návrh závěrečného účtu obce Vraclav za rok 2021 23. 05. 2022 30. 06. 2022
70 kB Rozpočtové opatření 1
06. 05. 2022 31. 03. 2023
165 kB Oznámení záměru prodeje nemovitosti - p.p č. 510/14 v kú. Vraclav 04. 05. 2022 20. 05. 2022
209 kB Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto - vyúčtování výpočtu ceny vodného za rok 2021
26. 04. 2022 26. 05. 2022
68 kB Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2022
25. 04. 2022 27. 05. 2022
165 kB Oznámení záměru prodeje nemovitosti - p.p.č. 1055/8 v kú. Vraclav 20. 04. 2022 05. 05. 2022
149 kB Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie obec Sedlec
19. 04. 2022 10. 05. 2022
273 kB Rozpočet obce Vraclav na rok 2022
31. 03. 2022 31. 03. 2023
177 kB Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2022 o nočním klidu 31. 03. 2022 14. 04. 2022
110 kB Informace o konání 15. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
21. 03. 2022 29. 03. 2022
198 kB Návrh rozpočtu obce Vraclav na rok 2022 13. 03. 2022 30. 03. 2022
120 kB Oznámení záměru prodeje nemovitosti - p.p.č. 578/4 k.ú. Vraclav 22. 02. 2022 09. 03. 2022
119 kB Oznámení záměru prodeje nemovitosti - p.p.č. 946/2 k.ú. Zámrsk 22. 02. 2022 09. 03. 2022
395 kB Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 18. 02. 2022 31. 08. 2022
239 kB Určení termínů sčítání zvěře v roce 2022
03. 02. 2022 28. 02. 2022
403 kB Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy. 31. 01. 2022 15. 02. 2022
2 MB Veřejná vyhláška - řízení o změně č. 2 Územního plánu Vraclav
27. 01. 2022 16. 03. 2022
74 kB Rozpočtové opatření 6
17. 01. 2022 31. 03. 2022
177 kB Výroční zpráva obce Vraclav za rok 2021 o poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb.
05. 01. 2022 29. 02. 2024
2 MB VV - OOP PÚP na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu MěÚ VM k provádění údržby na rok 2022 03. 01. 2022 18. 01. 2022
33 kB Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
03. 01. 2022 03. 02. 2022