Komise sociálních potřeb a občanských záležitostí - SPOZ

Jiroušková Hana

předsedkyně

Heřmanová Jana

členka

Horáčková Pavla

členka

Knilová Jana

členka

Pávová Věra

členka

Kulturní komise

Mgr. Nováková Věra

předsedkyně

Ing. Kubík Jaroslav

člen

Mgr. Maturová Hana

členka

Ing. Osinek Pavel

člen

Škopová Květa

členka

Mgr. Štanclová Pavlína

členka

Stavební komise

Matura Jaromír

předseda

Tuček Miloš

místopředseda

Pitra Bořivoj

člen

Komise životního prostředí

Fikejzl Velčovská Zuzana

předsedkyně

Mlíka Aleš

člen

Stündl Michal

člen

RNDr. Štaffen Zdeněk

poradce