Komise sociálních potřeb a občanských záležitostí - SPOZ

Jiroušková Hana

předsedkyně

Heřmanová Jana

členka

Horáčková Pavla

členka

Knilová Jana

členka

Pávová Věra

členka

Kulturní komise

Mgr. Nováková Věra

předsedkyně

Ing. Kubík Jaroslav

člen

Mgr. Maturová Hana

členka

Ing. Osinek Pavel

člen

Schejbal Josef

člen

Škopová Květa

členka

Mgr. Štanclová Pavlína

členka

Stavební komise

Matura Jaromír

předseda

Tuček Miloš

místopředseda

Pitra Bořivoj

člen

Komise životního prostředí

Jan Klzo

předseda

Zuzana Fikejzl Velčovská

člen

Kristýna Klzová

člen

Aleš Mlíka

člen

Michal Stündl

člen

Miroslav Zeman

člen

RNDr. Zdeněk Štaffen

poradce