Úřední deska

Vyhledávání dle roku: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Velikost Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Stav
202 kB Informace k podávání přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2022
23. 12. 2021 11. 02. 2022
347 kB Střednědobý výhled hospodaření ZŠ a MŠ Vraclav 2023 - 2024
23. 12. 2021 31. 12. 2024
408 kB Rozpočet ZŠ a MŠ Vraclav pro rok 2022
23. 12. 2021 31. 12. 2022
457 kB Rozpočtové provizorium na rok 2022
16. 12. 2021 31. 03. 2022
162 kB Vyhláška č. 6/2021 o místním poplatku ze psů
16. 12. 2021 31. 12. 2021
192 kB Vyhláška č. 5/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
16. 12. 2021 31. 12. 2021
197 kB Vyhláška č. 4/2021 o místním poplatku za OS odpadového hospodářství
16. 12. 2021 31. 12. 2021
249 kB Vyhláška č. 3/2021 Požární řád obce Vraclav
16. 12. 2021 31. 12. 2021
272 kB Vyhláška č. 2/2021 Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích
16. 12. 2021 31. 12. 2021
427 kB Informace o zvýšení ceny pitné vody společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. od 1.1.2022.
15. 12. 2021 28. 02. 2022
111 kB Informace o konání 14. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
07. 12. 2021 15. 12. 2021
485 kB Návrh střednědobého výhledu hospopdaření ZŠ a MŠ Vraclav
05. 12. 2021 31. 12. 2021
542 kB Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2022
05. 12. 2021 31. 12. 2021
138 kB Návrh rozpočtu Mikroregionu Vysokomýtsko 2022
12. 11. 2021 29. 11. 2021
78 kB Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
11. 11. 2021 30. 11. 2021
69 kB Rozpočtové opatření 5
03. 11. 2021 31. 03. 2022
80 kB OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
01. 11. 2021 13. 12. 2021
118 kB Oznámení záměru pronájmu prostor v budově čp. 72 Sedlec 15. 10. 2021 30. 10. 2021
67 kB Rozpočtové opatření 4
13. 10. 2021 31. 03. 2022
305 kB Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích 11. 10. 2021 27. 10. 2021
447 kB Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 v obci Vraclav
23. 09. 2021 09. 10. 2021
112 kB Informace o konání 13. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
21. 09. 2021 29. 09. 2021
355 kB Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
15. 09. 2021 31. 12. 2022
581 kB Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK obce Vraclav.
14. 09. 2021 09. 10. 2021
67 kB Rozpočtové opatření 3
09. 09. 2021 31. 03. 2022
508 kB Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v obci Vraclav pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
09. 09. 2021 09. 10. 2021
666 kB Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie obec Sedlec 20. 08. 2021 25. 08. 2021
595 kB Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Vraclav pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021
20. 08. 2021 10. 10. 2021
595 kB Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlasníkem 18. 08. 2021 31. 12. 2021
304 kB VV-OOP-přechodná úprava provozu na silnicích II/305 a III/30516 v k.ú.Radhošť,III/30517 v k.ú.Janovičky u Zámrsku a k.ú.Vraclav,III/30523 v k.ú.VM a k.ú.Vraclav,III/3152 v k.ú.Zámrsk 29. 07. 2021 16. 08. 2021
135 kB Informace o změně termínu konané akce uvedené v příloze č. 1 OZV obce Vraclav č. 3/2020
16. 07. 2021 23. 07. 2021
458 kB Závěrečný účet obce Vraclav za rok 2020 12. 07. 2021 30. 06. 2022
66 kB Rozpočtové opatření 2
08. 07. 2021 31. 03. 2022
325 kB Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí - dálnice "D35 Ostrov - Vysoké Mýto - protihluková stěna 07. 07. 2021 23. 07. 2021
147 kB Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2021 o stanovení koeficientu a místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
24. 06. 2021 08. 07. 2021
298 kB Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnicích II/305 a III/30527, 30525, 30524 a 30521, z důvodu rekonstrukce mostu v Domoradicích ev. č. 30527 - 1 17. 06. 2021 07. 07. 2021
110 kB Informace o konání 12. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
15. 06. 2021 22. 06. 2021
243 kB Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Vysokomýtsko za rok 2020 11. 06. 2021 27. 06. 2021
65 kB Rozpočtové opatření 1
08. 06. 2021 31. 03. 2022
254 kB Přechodná úprava provozu silnice I/17 při opravě propustku ev. č. 17-032P, p.p.č. 2453 k.ú. Vraclav. Částečná uzavírka komunikace. 07. 06. 2021 23. 06. 2021
374 kB Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 31. 05. 2021 18. 06. 2021
137 kB Informace o změně termínu konané akce uvedené v příloze č. 1 OZV obce Vraclav č. 3/2020
28. 05. 2021 06. 06. 2021
569 kB Upozornění na odstávku elektřiny 06. 05. 2021 14. 05. 2021
285 kB Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o změně územního rozhodnutí - dálnice "D35 Ostrov - Vysoké Mýto - protihluková stěna.
27. 04. 2021 28. 05. 2021
202 kB Dražební vyhláška
27. 04. 2021 10. 06. 2021
83 kB Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí.
22. 04. 2021 27. 05. 2021
63 kB Výpočet cen vodného a stočného Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto.
22. 04. 2021 24. 05. 2021
1 MB Výpočet cen vodného a stočného obec Vraclav.
22. 04. 2021 24. 05. 2021
204 kB SČÍTÁNÍ 2021 - BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ, DVA. 12. 04. 2021 31. 05. 2021
326 kB Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/30523 v obci Vraclav 01. 04. 2021 19. 04. 2021
458 kB Návrh Závěrečného účtu obce Vraclav za rok 2020 29. 03. 2021 30. 06. 2021
173 kB Rozpočet obce Vraclav na rok 2021
24. 03. 2021 31. 03. 2022
288 kB Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/30521 v k.ú. Sedlec u Vraclavi 23. 03. 2021 08. 04. 2021
296 kB Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlasníkem 23. 03. 2021 31. 08. 2021
541 kB Informace o konání 11. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
15. 03. 2021 23. 03. 2021
449 kB Oznámení Českého statistického úřadu o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.
09. 03. 2021 31. 05. 2021
2 MB Návrh rozpočtu obce Vraclav na rok 2021 08. 03. 2021 31. 03. 2021
280 kB Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici III/30517 a PK v k.ú. Vraclav 25. 02. 2021 12. 03. 2021
140 kB Výroční zpráva obce Vraclav za rok 2020 o poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb.
12. 02. 2021 28. 02. 2023
195 kB Sčítání zvěře v roce 2021
28. 01. 2021 28. 02. 2021
436 kB Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy 12. 01. 2021 28. 01. 2021
36 kB Rozpočtové opatření 7
08. 01. 2021 31. 03. 2021
786 kB Důležité upozornění - ČEZ distribuce
08. 01. 2021 28. 02. 2021
414 kB Veřejná vyhláška-zveřejnění návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek ke stanovení místní úpravy provozu na silnici III/30517 a PK v k.ú. Vraclav 07. 01. 2021 25. 01. 2021
44 kB Informace k podávání přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021
04. 01. 2021 05. 02. 2021