Osadní výbor

Osadní výbor Sedlec 

 

 

 

kontakt: osadni.vybor@obecvraclav.cz

Knil Martin

předseda

e-mail:  knilos@seznam.cz

734 734 172

Jaroš Milan

člen

Knilová Jana

členka

Ondová Soňa

členka

Pávová Věra

členka

Pitra Bořivoj

člen

Poslušný Jiří

člen

 

STATUT OSADNÍHO VÝBORU SEDLEC

 

V roce 2015 zřídilo zastupitelstvo obce Vraclav v části obce Sedlec osadní výbor, který se ustálil na konečném a stálém počtu sedmi členů.

Co to vlastně osadní výbor je a co má za oprávnění?

Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je osadní výbor oprávněn:

 

a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce

 

b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce

 

c)vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.