Význam symbolů ve znaku obce Vraclav

Knížecí čepice symbolizuje knížete Vratislava II., zakladatele hradu Vraclav (pův. Vratislav), současně ale i sv. Václava, jemuž byl zasvěcen zdejší, pův. románský kostel, poč.19.století přestavěný na hostinec(č.p. 115).

Kotva je jedním z atributů sv. Mikuláše, patrona poutního chrámu, vybudovaného v letech 1724-30 nad silným pramenem léčivé vody, vyvěrající ze svahu pod hradištěm (vodu obecně  –  přeneseně pak i někdejší lázně  –  symbolizuje modrá barva).

Lilie jsou tradičním atributem mariánským a v této rovině prezentují další vraclavský kostel Nanebevzetí Panny Marie (pův. gotická později upravovaná stavba se samostatně stojící zvonicí)