Úřední deska

Vyhledávání dle roku: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Velikost Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Stav
194 kB Usnesení o nařízení elektronické dražby.
22. 12. 2020 14. 01. 2021
130 kB Výhled hospodaření ZŠ a MŠ na léta 2022 - 2023
21. 12. 2020 31. 12. 2023
135 kB Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2021
21. 12. 2020 31. 12. 2021
189 kB Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost
11. 12. 2020 28. 12. 2020
477 kB Rozpočtové provizorium na rok 2021
10. 12. 2020 31. 03. 2021
191 kB Střednědobý výhled rozpočtu obce Vraclav na rok 2022 - 2025
10. 12. 2020 31. 12. 2025
692 kB Informace o zvýšení ceny pitné vody společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. od 1.1.2021
10. 12. 2020 26. 02. 2021
179 kB Vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku TKO
10. 12. 2020 25. 12. 2020
198 kB Vyhláška č. 3/2020 o nočním klidu
10. 12. 2020 25. 12. 2020
22 kB Rozpočtové opatření 6
07. 12. 2020 31. 03. 2021
498 kB Návrh střednědobého výhledu hospodaření ZŠ a MŠ Vraclav na rok 2022 - 2023
05. 12. 2020 31. 12. 2020
547 kB Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Vraclav pro rok 2021
05. 12. 2020 31. 12. 2020
556 kB Informace o konání 10. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
30. 11. 2020 08. 12. 2020
843 kB Střednědobý výhled rozpočtu obce Vraclav na rok 2022 - 2025 - návrh.
23. 11. 2020 08. 12. 2020
741 kB Návrh střednědobého rozpočtového výhledu Mikroregionu Vysokomýtsko na období 2021 - 2023
18. 11. 2020 02. 12. 2020
106 kB Návrh rozpočtu Mikroregionu Vysokomýtsko na rok 2021
18. 11. 2020 02. 12. 2020
32 kB Rozpočtové opatření 5
05. 11. 2020 31. 03. 2021
328 kB Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby "dálnice D35 Ostrov - Vysoké Mýto".
22. 10. 2020 09. 11. 2020
969 kB Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
07. 10. 2020 15. 11. 2020
28 kB Rozpočtové opatření 4
06. 10. 2020 31. 03. 2021
357 kB Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 3/2020
01. 10. 2020 05. 11. 2020
554 kB Vyhláška č. 1/2020 zrušení OZV č. 3-2003 a 3-2005
25. 09. 2020 10. 10. 2020
574 kB Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje
16. 09. 2020 03. 10. 2020
527 kB Informace o konání 9. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
11. 09. 2020 24. 09. 2020
32 kB Rozpočtové opatření 3
07. 09. 2020 31. 03. 2021
500 kB Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komice v obci Vraclav.
04. 09. 2020 03. 10. 2020
7 MB Řád veřejného pohřebiště Vraclav
01. 09. 2020 16. 09. 2020
118 kB Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání aktulizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje.
01. 09. 2020 16. 09. 2020
37 kB Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem.
25. 08. 2020 31. 12. 2020
453 kB Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Vraclav pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020
18. 08. 2020 03. 10. 2020
770 kB Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/30521 v k.ú. Sedlec u Vraclavi 30. 07. 2020 17. 08. 2020
249 kB Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
29. 07. 2020 15. 09. 2021
1 MB Oznámení záměru prodeje nemovitosti
16. 07. 2020 31. 07. 2020
394 kB Oznámení termínu ukončení podávání návrhů na pořízení změny Územního plánu Vraclav
09. 07. 2020 31. 07. 2020
28 kB Rozpočtové opatření 2
08. 07. 2020 31. 03. 2021
498 kB Závěrečný účet obce Vraclav za rok 2019 30. 06. 2020 30. 06. 2021
376 kB Oznámení záměru pořídit změnu Územního plánu Vraclav
23. 06. 2020 08. 07. 2020
529 kB Informace o konání 8. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
15. 06. 2020 23. 06. 2020
256 kB Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Vysokomýtsko za rok 2019 07. 06. 2020 22. 06. 2020
3 MB Rozhodnutí - stavební záměr Vodovod Stradouň, IV. etapa - 1. část
03. 06. 2020 19. 06. 2020
409 kB Oznámení záměru směny nemovitostí 02. 06. 2020 17. 06. 2020
2 MB Veřejná vyhláška - Výzva vyjádření k podanému odvolání D35
15. 05. 2020 01. 06. 2020
35 kB Rozpočtové opatření 1
04. 05. 2020 31. 03. 2021
1 MB Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2019 obec Vraclav
27. 04. 2020 27. 05. 2020
49 kB Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020
24. 04. 2020 28. 05. 2020
57 kB Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2019 VAK Vysoké Mýto
24. 04. 2020 24. 05. 2020
2 MB Rozpočet obce Vraclav na rok 2020
20. 04. 2020 31. 03. 2021
150 kB Usnesení dražební vyhlášky
16. 04. 2020 10. 09. 2020
1 MB Veřjná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby dálnice D35 Ostrov - Vysoké Mýto
15. 04. 2020 01. 05. 2020
501 kB Informace o konání 7. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav - nové
08. 04. 2020 16. 04. 2020
198 kB Dražební vyhláška
08. 04. 2020 10. 09. 2020
503 kB Návrh závěrečného účtu obce Vraclav 2019 08. 04. 2020 30. 06. 2020
259 kB Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
06. 04. 2020 07. 05. 2020
2 MB Veřejná vyhláška územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby dálnice D35 Ostrov-Vysoké Mýto-přeložka VVN a VN
30. 03. 2020 15. 04. 2020
57 kB VAK - Sdělení k opatření v souvislosti s koronavirem
27. 03. 2020 30. 06. 2020
622 kB Odklad konání 7. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
24. 03. 2020 01. 04. 2020
148 kB Usnesení Vlády ČR č. 279 z 23. 3. 2020 - prodloužení omezení volného pohybu osob
24. 03. 2020 01. 04. 2020
332 kB Nařízení Státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření
23. 03. 2020 07. 04. 2020
131 kB Usnesení Vlády ČR č. 247 ze dne 18. 3. 2020 - ochrana dýchacích cest
19. 03. 2020 11. 04. 2020
507 kB Informace o konání 7. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
17. 03. 2020 24. 03. 2020
140 kB Usnesení Vlády ČR č. 215 o přijetí krizového opatření od 16. 3. 2020 - omezení pohybu osob
16. 03. 2020 24. 03. 2020
522 kB Usnesení Vlády ČR č. 211 ze dne 14. 3. 2020 -omezení maloobchodního prodeje a služeb
14. 03. 2020 24. 03. 2020
43 kB Usnesení vlády ČR č. 194 - Nouzový stav
13. 03. 2020 11. 04. 2020
209 kB Mimořádné opatření - zákaz konání akcí od 18 h 10. 3. 2020
10. 03. 2020 30. 04. 2020
215 kB Mimořádné opatření - uzavření škol od 11. 3. 2020
10. 03. 2020 30. 04. 2020
2 MB Návrh rozpočtu obce Vraclav na rok 2020 09. 03. 2020 20. 04. 2020
138 kB Návrh rozpočtu - Mikroregion Vysokomýtsko 2020
25. 02. 2020 11. 03. 2020
41 kB Příloha: seznam neznámých vlastníků
25. 02. 2020 31. 08. 2020
298 kB Seznam nemovitých věci s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
25. 02. 2020 31. 08. 2020
180 kB Veřejná vyhláška seznámení s podklady rozhodnutí dálnice D35 Ostrov - Vysoké Mýto
18. 02. 2020 05. 03. 2020
376 kB Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření
18. 02. 2020 23. 03. 2020
182 kB Určení termínů sčítání zvěře v roce 2020
29. 01. 2020 02. 03. 2020
142 kB Výroční zpráva obce Vraclav za rok 2019 o poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb.
27. 01. 2020 28. 02. 2022
155 kB Veřejná vyhláška oznámení zahájení územního řízení - dálnice D35 Ostrov-Vysoké Mýto-přeložka VVN a VN
21. 01. 2020 06. 02. 2020
416 kB Veřejná vyhláška – OOP – stanovení PÚP na silnicích II. a III. třídy na území správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností –Městského úřadu Vysoké Mýto
16. 01. 2020 01. 02. 2020
228 kB Návrh přechodného dopravního značení a opatření při provádění prací běžné údržby na silnicích II. a III třídy a jejich příslušenství
16. 01. 2020 01. 02. 2020