Úřední deska

Vyhledávání dle roku: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Velikost Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Stav
499 kB Střednědobý výhled hospodaření ZŠ a MŠ na rok 2021 - 2022
18. 12. 2019 31. 12. 2022
541 kB Rozpočet ZŠ a MŠ pro rok 2020
18. 12. 2019 31. 12. 2020
41 kB Rozpočtové opatření 8
18. 12. 2019 20. 04. 2020
702 kB Informace o zvýšení ceny pitné vody společnosti VAK Vysoké Mýto, s.r.o. od 1.1.2020
13. 12. 2019 31. 01. 2020
233 kB Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
13. 12. 2019 06. 04. 2020
457 kB Rozpočtové provizorium na rok 2020
13. 12. 2019 20. 04. 2020
163 kB Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
13. 12. 2019 28. 12. 2019
193 kB Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení systému nakládání s komunálním odpadem
13. 12. 2019 28. 12. 2019
179 kB Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem
13. 12. 2019 28. 12. 2019
383 kB Oznámení záměru pronájmu prostor pro akumulaci a čerpání vody - Svatý Mikuláš
04. 12. 2019 19. 12. 2019
379 kB Oznámení záměru pronájmu prostor restaurace v KD
04. 12. 2019 19. 12. 2019
389 kB Oznámení záměru pronájmu sportovního areálu
04. 12. 2019 19. 12. 2019
144 kB VV oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Pa kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
04. 12. 2019 17. 01. 2020
28 kB Rozpočtové opatření 7
04. 12. 2019 20. 04. 2020
546 kB Informace o konání 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
03. 12. 2019 10. 12. 2019
552 kB Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ pro rok 2020
30. 11. 2019 31. 12. 2019
494 kB Návrh střednědobého výhledu hospodaření ZŠ a MŠ rok 2021 a rok 2022
30. 11. 2019 31. 12. 2019
34 kB Rozpočtové opatření 6
06. 11. 2019 20. 04. 2020
32 kB Rozpočtové opatření 5
04. 10. 2019 20. 04. 2020
236 kB Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
03. 10. 2019 25. 10. 2019
978 kB Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 25. 09. 2019 15. 11. 2019
38 kB Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
17. 09. 2019 31. 12. 2019
528 kB Informace o svolání 5. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
16. 09. 2019 24. 09. 2019
45 kB Rozpočtové opatření 4
13. 09. 2019 20. 04. 2020
107 kB 5. výzva kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
09. 09. 2019 31. 10. 2019
218 kB Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
04. 09. 2019 13. 12. 2019
39 kB Rozpočtové opatření 3
16. 07. 2019 20. 04. 2020
369 kB Oznámení záměru prodeje nemovitosti
12. 07. 2019 27. 07. 2019
243 kB Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
12. 07. 2019 07. 08. 2019
384 kB Oznámení záměru o prodeji nemovitosti
28. 06. 2019 12. 07. 2019
415 kB Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
19. 06. 2019 08. 07. 2019
494 kB Závěrečný účet obce Vraclav za rok 2018
18. 06. 2019 30. 06. 2020
355 kB Zpráva o výsledku pžezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Vraclav
18. 06. 2019 30. 06. 2020
459 kB Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M
18. 06. 2019 30. 06. 2020
1 MB Příloha č. 5
18. 06. 2019 30. 06. 2020
77 kB Výsledovka
18. 06. 2019 30. 06. 2020
83 kB Rozvaha
18. 06. 2019 30. 06. 2020
522 kB Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce
05. 06. 2019 13. 06. 2019
45 kB Rozpočtové opatření 2
03. 06. 2019 20. 04. 2020
123 kB Návrh rozpočtu na rok 2019 Mikroregionu Vysokomýtsko
03. 06. 2019 18. 06. 2019
728 kB Závěrečný účet za rok 2018 Mikroregionu Vysokomýtsko
03. 06. 2019 18. 06. 2019
846 kB Zápis z přezkoumání hospodaření Mikroregionu Vysokomýtsko
03. 06. 2019 18. 06. 2019
102 kB Výroční zpráva o přístupu k informacím Mikroregionu Vysokomýtsko
03. 06. 2019 18. 06. 2019
4 MB Veřejná vyhláška - dálnice D35 Ostrov - Vysoké Mýto
23. 05. 2019 24. 06. 2019
424 kB Rozpočtové opatření 1
09. 05. 2019 20. 04. 2020
427 kB Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
09. 05. 2019 25. 05. 2019
410 kB Oznámení o svolání prvního zasedání OVK pro volby do Evropského parlamentu
26. 04. 2019 25. 05. 2019
103 kB Výpočet ceny vodného a stočného obec Vraclav
26. 04. 2019 26. 05. 2019
496 kB Návrh závěrečného účtu obce Vraclav 2018
26. 04. 2019 30. 06. 2019
459 kB Příloha č. 2 FIN 2 12
26. 04. 2019 30. 06. 2019
355 kB Přílha č. 1 Přezkoumání hospodaření
26. 04. 2019 30. 06. 2019
77 kB Příloha č. 3 Výsledovka
26. 04. 2019 30. 06. 2019
83 kB Příloha č. 4 Rozvaha
26. 04. 2019 30. 06. 2019
1 MB Příloha č. 5 Příloha k rozvaze
26. 04. 2019 30. 06. 2019
56 kB Výpočet ceny vodného a stočného VAK Vysoké Mýto
24. 04. 2019 24. 05. 2019
83 kB Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí na rok 2019
24. 04. 2019 28. 04. 2019
588 kB Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků
09. 04. 2019 25. 05. 2019
234 kB Veřejná vyhláška
05. 04. 2019 04. 09. 2019
191 kB Oznámení záměru pronájmu bytů 2019
04. 04. 2019 19. 04. 2019
239 kB Veřejná dražební vyhláška
28. 03. 2019 30. 04. 2019
2 MB Rozpočet obce Vraclav na rok 2019
28. 03. 2019 20. 04. 2020
245 kB Veřejná dražební vyhláška
23. 03. 2019 30. 04. 2019
529 kB Informace o konání 3. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
19. 03. 2019 26. 03. 2019
458 kB Příloha výkazu FIN 2 - 12
10. 03. 2019 31. 03. 2019
2 MB Návrh rozpočtu obce Vraclav na rok 2019
10. 03. 2019 31. 03. 2019
38 kB Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
05. 03. 2019 05. 08. 2019
451 kB Výroční zpráva obce Vraclav za rok 2018
19. 02. 2019 28. 02. 2021
327 kB Veřejná vyhláška Zpráva o uplatnění ÚP Vraclav
14. 02. 2019 18. 03. 2019
516 kB Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce
13. 02. 2019 21. 02. 2019
431 kB Veřejná vyhláška
17. 01. 2019 04. 02. 2019
437 kB Návrh přechodného dopravního značení a opatření při provádění prací běžné údržby na silnicích II. a III. třídy a jejich příslušenství
17. 01. 2019 04. 02. 2019
231 kB Dražební vyhláška
17. 01. 2019 18. 03. 2019
128 kB Určení termínů sčítání zvěře v roce 2019
10. 01. 2019 23. 03. 2019
500 kB Rozpočet ZŠ a MŠ Vraclav na rok 2019
08. 01. 2019 31. 12. 2019
451 kB Střednědobý výhled hospodaření ZŠ a MŠ Vraclav
08. 01. 2019 31. 12. 2021
48 kB Rozpočtové opatření 9
07. 01. 2019 31. 03. 2019