Odpadové hospodářství a životní prostředí

Komise životního prostředí - kontakt: zivotni.prostredi@obecvraclav.cz

Fikejzl Velčovská Zuzana

předsedkyně

Mlíka Aleš

člen

Stündl Michal

člen

RNDr. Štaffen Zdeněk

poradce

 

Svoz TKO

Přehled svozu komunálního odpadu v roce 2022 je uložen níže.

Nakládání s dalšími druhy odpadů - třídění

Jedlé oleje a tuky můžete odložit do sběrné nádoby (pevně uzavíratelná průhledná plastová nádoba, např. lahev, kanystr) s označením „Obec Vraclav“ (nestíratelný nápis či samolepka), kterou umístíte na svou popelnici v den určený k výsypu popelnic.

Plasty se nadále odvážejí každý poslední čtvrtek v měsíci, pokud jsou připraveny před domem v uzavřeném plastovém pytli! Pytle můžete zakoupit i na obecním úřadě.

Sklo a papír - tyto druhy odpadu jsou shromažďovány do zvláštních sběrných nádob, rozmístěných na těchto stanovištích:
- u prodejny KONZUM ve Vraclavi
- na křižovatce u dětského hřiště ve Vraclavi
- u fotbalového hřiště ve Vraclavi (pouze papír)
- na Drahách ve Vraclavi (pouze papír) 
- na veřejném prostranství u rybníčka ve Svatém Mikuláši
- u obecního domu na návsi na Sedleci
Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy. 
Svoz probíhá dle daných termínů svozové firmy.

 

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu lze odložit do velkoobjemových kontejnerů umístěných na stanovištích

- ve Vraclavi za hřištěm a Na Drahách,

- ve Svatém Mikuláši na veřejném prostranství u rybníčka

- na Sedleci u hráze rybníka.

 

Malý kovový odpad lze odložit do zvláštních sběrných nádob, rozmístěných na těchto stanovištích:
- u prodejny KONZUM ve Vraclavi

- u obecního domu na návsi na Sedleci

 

Ostatní druhy odpadů (objemný odpad, nebezpečný odpad, velký kovový odpad atd.) lze individuálně odevzdat ve sběrných dvorech Technických služeb Vysoké Mýto (další informace dále v textu).

 

Jak správně třídit odpady?

Otevírací doba sběrných dvorů ve Vysokém Mýtě

dny

letní čas

zimní čas

ul. Průmyslová

Pondělí

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

Úterý

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

14:00 – 18:00

13:00 – 17:00

Středa

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

14:00 – 18:00

13:00 – 17:00

Pátek

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

14:00 – 18:00

13:00 – 17:00

Sobota

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

ul. Kpt. Poplera

Pondělí

14:00 – 18:00

13:00 – 17:00

Čtvrtek

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

14:00 – 18:00

13:00 – 17:00

 

V neděli a o svátcích jsou sběrné dvory uzavřené.

Telefonní číslo na sběrný dvůr ul. Průmyslová: 727 949 271

Provozní režim na SD:

a) občan vjede do SD

b) předloží doklad o trvalém pobytu, či doklad o zaplacení poplatku za kom. odpad

c) obsluha zváží odpady určené ke zpoplatnění, následně vybere peníze a vydá účtenku

d) občan roztřídí odpad dle instrukcí obsluhy SD, uvede místo do původního stavu

Na SD je povoleno uložit maximálně 200 kg odpadů na osobu a den.

Uložení odpadů bez poplatku:

komunální odpady z domácností, elektroodpad, okna je nutno na SD vysklít, nebezpečné odpady (mimo léků – vrácení do lékárny) ukládejte na ul. Průmyslová

Poplatek je vždy vybírán od všech osob za:

suť a stavební materiály, stavební dřevo (okna, dveře, ploty …) zeminu, eternit, lepenku, nerozložený nábytek (rozložený zdarma), rozebrané elektrozařízení - lednice bez kompresorů, apod.

Pneumatiky nejsou na SD přijímány – odevzdávají se do pneuservisů.

Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat u SD mobilní kontejner na náklad objednatele.

 

Další informace na odkazu: https://www.tsvmyto.cz/sberne-dvory

 

Zajímavé informace o obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí, přírody, krajiny najdete

na stránkách brněnské neziskové organizace Ukliďme Česko z.s. 

 

Tříděné složky odpadů v našich obcích v roce 2021

Tříděná položka

Vytříděno v tunách

Plast

14,185

Papír

13,403

Sklo

8,490

Kovy

2,080

Textil

2,866

Jedlý olej a tuk

0,145

 

Odpadové hospodářství obce v roce 2021 v Kč

Položka příjmů

Příjmy v Kč

Poplatek od občanů

345.713,--

Příspěvek od EKO-KOM

100.596,63

Příjmy ostatní

47.399,--

Příjmy celkem

493.708,63

Položka výdajů

Výdaje v Kč

Náklady na svoz popelnic

356.974,61

Náklady na plasty, sklo

97.163,50

Náklady ostatní

49.248,76

Výdaje celkem

503.386,87

Celkové množství odpadu za rok

493,056 t

Náklady na tunu

1.020,95 Kč

Počet obyvatel k 31.12.2021

757

Směsný komunální a netříděný odpad za rok 2021

185,787 t

Netříděný odpad na občana

245,4 kg

 

 

 

Typ souboru Název Velikost
Žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les 27 kB
Přiznání k místnímu poplatku - TKO 107 kB
Svozy TKO rok 2022 140 kB
Vyhláška č. 4/2021 o poplatku za OS odpadového hospodářství 197 kB
Vyhláška č. 5/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 192 kB
Jak správně třídit? 88 kB
Osvědčení o úspoře emisí 2020 Obec Vraclav 1 MB
Osvědčení o úspoře emisí 2021 Obec Vraclav 1 MB