Odpadové hospodářství a životní prostředí

Svoz TKO

Přehled svozu komunálního odpadu v roce 2021 je uložen níže.

Jedlé oleje a tuky můžete odložit do sběrné nádoby (pevně uzavíratelná průhledná plastová nádoba, např. lahev, kanystr) s označením „Obec Vraclav“ (nestíratelný nápis či samolepka), kterou umístíte na svou popelnici v den určený k výsypu popelnic.

Plasty se nadále odvážejí každý poslední čtvrtek v měsíci, pokud jsou připraveny před domem v uzavřeném plastovém pytli! Pytle můžete zakoupit i na obecním úřadě.

Sklo a papír - tyto druhy odpadu jsou shromažďovány do zvláštních sběrných nádob, rozmístěných na těchto stanovištích:
- u prodejny KONZUM ve Vraclavi
- na křižovatce u dětského hřiště ve Vraclavi
- u fotbalového hřiště ve Vraclavi (pouze papír)
- na Drahách ve Vraclavi (pouze papír) 
- na veřejném prostranství u rybníčka ve Svatém Mikuláši
- u zastávky autobusu na Sedleci
Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy. 
Svoz probíhá dle daných termínů svozové firmy.

 

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu lze odložit do velkoobjemových kontejnerů umístěných na stanovištích

- ve Vraclavi za hřištěm a Na Drahách,

- ve Svatém Mikuláši na veřejném prostranství u rybníčka

- na Sedleci u hráze rybníka.

 

Jak správně třídit odpady?

 

Komise životního prostředí - kontakt: zivotni.prostredi@obecvraclav.cz

Klzo Jan

předseda

Fikejzl Velčovská Zuzana

členka

Klzová Kristýna

členka

Mlíka Aleš

člen

Stündl Michal

člen

RNDr. Štaffen Zdeněk

poradce

 

Zajímavé informace o obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí, přírody, krajiny najdete

na stránkách brněnské neziskové organizace Ukliďme Česko z.s. 

 

 

Typ souboru Název Velikost
Žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les 27 kB
Přiznání k místnímu poplatku - TKO 107 kB
Svozy TKO rok 2021 138 kB
Vyhláška č. 2/2019 o systému nakládání s odpady 193 kB
Vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku TKO 179 kB
Jak správně třídit? 88 kB