TJ Sokol Vraclav

Historie spolku TJ Sokol Vraclav

„Tělocvičná Jednota Sokolská ve Vraclavi“ byla založená roku 1912. Zpočátku byla odbočkou Sokola vysokomýtského. Ustavující schůze byla 14. 12. 1912. Ke členství přihlásilo se 31 bratří.

První činovníci:    Josef Staněk                                       starosta

                            František Zamastil                             náměstek

                            František Staněk                                náčelník

                            Jaroslav Šnopl                                    pokladník

                            Stanislav Loskot                                 jednatel

                            Josef Hála                                           hospodář

                            Josef Novotný, Václav Kalibán            revizoři

O založení naší Jednoty má zásluhu František Nimshaus, náčelník Sokola Vysoké Mýto. Cvičilo se na sále u bratra Zamastila. Jednotu podpořila také Obec, která věnovala v květnu 1913 Kč 100 a počátkem roku 1914 dalších Kč 100.

Počátkem roku 1914 začalo cvičení mužského dorostu.

Již 14. 6. 1914 pořádala Jednota veřejné cvičení u Sv. Mikuláše. V průvodu bylo 146 bratří v kroji, 62 dorostenců a 72 žen. Cvičilo 96 bratří prostná, 52 žen s kroužky a 11 družstev na nářadí. Zúčastnily se i okolní Jednoty. Po cvičení byla „Sokolská veselice“ u Zamastilů.

V červenci 1914 vypukla světová válka a ta činnost až do roku 1918 přerušila.

První výborová schůze po válce se uskutečnila 1. listopadu 1918, kde se ustanovil ochranný sbor.

V únoru 1919 byl založen ženský odbor.

Jednota také v době celého svého působení v obci organizovala přednášky posilující vlastenectví a národní hrdost. V lednu 1920 byl secvičen divadelní kus „Sedlák křivopřísežník“.

Roku 1920 se konal VII. slet Sokolstva v Praze, kterého se zúčastnili 3 bratři, 4 dorostenci a 1 dorostenka.

Dne 28. 9. 1920 pořádala Jednota slavnost s odhalením pomníku padlým a zemřelým vojínům z Vraclavi ve světové válce, večer s tělocvičnou akademií a zábavou u Zamastilových.

Na zdar!

„Sokol jest a zůstane nejpřednější naději a pýchou všeho opravdu česky cítícího lidu. Poznavše důležitost, ba nezbytnost občanské výchovy pro zubožený lid, založili Fügner s Tyršem „Sokola“. Sokolskou organisaci vychovává se národ tak, aby každý jedinec, ať muž či žena, byl národních citů plně si vědomým. Cnosti Sokola jsou nejkrásnější ozdobou oběma. V sokolské práci dlužno hledati lepší budoucnost nejen nám Čechům, ale i všem Slovanům ostatním a proto nechť hrdé slovo „Co Čech to Sokol!“ stane se příkazem každého uvědomělého Čecha. Na zdar!

Novodobá historie:

Roku 1964 se konal na místním hřišti sportovní den. V této době byl o cvičení velký zájem. Mezi vynikající sportovce a cvičitele patřili Pravec Jaroslav, Sochor Miroslav, Koblížek Oldřich st., Nováková Milena, Mikelková Božena a Tučková Věra. Cvičilo se nejprve ve staré hospodě u Horáků a od roku 1974 na sále kulturního domu. V roce 1974 se začíná s nácvikem spartakiády pod vedením náčelnice Věry Tučkové – skladba rodiče a děti. Vystupovalo se ve Vysokém Mýtě. V té době se vyškolují postupně další cvičitelé: Horáček Stanislav, Zlesáková Bohunka, Hartmanová Stanislava, Heřmanová Jana, Novák František ze Škopovky, Kulhavý Miloslav, Trhalová Vlasta, Kölerová Jana, Maturová Hana, Schejbalová Jana a Jiroušková Jana. V letech 1980-90 se jezdilo každý rok s dětmi na turistické výlety a v zimě do Orlických hor lyžovat. V roce 1985 se 4 členky Sokola zúčastnily spartakiády v Praze. V letech 1986, 1989 a 1990 se konaly tělovýchovné akademie s hojnou účastí cvičenců. V 90. letech postupně zájem o cvičení upadá, udrželo se hlavně cvičení žen a žactvo pod vedením Jany Schejbalové, Oldřicha Koblížka ml. a dalších.

V roce 2005 se obnovuje cvičení rodičů s dětmi a začínají cvičit senioři. Získáváme nové cvičitelky – Leonu Ochodnickou, Markétu Schejbalovou, Jitku Říhovou a dále Petru Podmajerskou.

Muži a chlapci provozují dnes velmi oblíbený florbal. Vedení zajišťuje Dušan Ochodnický a dětem se od roku 2017 intenzivně věnuje Michal Rozlivka.

Dalším významným sportem je odjakživa fotbal. S fotbalem byli v 70. letech spjati hlavně Jaroslav Horáček, Josef Vytlačil, Jaroslav Klapal, František Roleček a František Zlesák. Fotbalový oddíl zanikl v roce 1975. Jeho slávu se v roce 1993 pokusili obnovit Tomáš Kočí, Josef Košnar, František Zlesák, Miloslav Zita a další. Jejich snaha vydržela do roku 2004. Do třetice se v roce 2009 do fotbalu pustil Zdeněk Brýdl, Roman Plocek a mnoho dalších pomocníků a trenérů, kteří vedou mužstva mladších a starších žáků, dorostu i mužů.

Mimo cvičení probíhal každoročně maškarní ples a dětský karneval. Karneval se udržel do dnešních dnů a je hojně navštěvován. Také oslava MDD na tzv. dětském dni se těší vysoké účasti dětí. Od roku 2006 pouštíme v podzimním počasí na hřišti draky, soutěžíme v květnové kuličkiádě a probíhá „dušičkový“ večer světel.

Dne 26.5.2012 se na hřišti konala oslava 100. výročí založení Sokola Vraclav spojená s tradiční oslavou dětského dne. Vystoupili mladší i starší členky spolku se secvičenými sestavami, dále cvičenky ukázaly vystoupení na skákacích botách, program obohatila taneční skupina T-komplex a skupina mužoretů ARTrosa. Proběhla také ukázka cvičení na klokaních botách, zumby a T-bow. Součástí oslav bylo fotbalové utkání staré gardy Vraclav a oddílu Zámrsk. Večer byla zajištěna reprodukovaná hudba k tanci i poslechu.

Věříme, že se cvičení a pohyb široké veřejnosti udrží a bude podporován ze všech stran, jelikož - „Ve zdravém těle, zdravý duch.“ Na zdar! Zdar, zdar, zdar!

 

Typ souboru Název Velikost
Stanovy TJ Sokol Vraclav z.s. 167 kB
Informace o zpracování osobních údajů 123 kB
Dějiny TJ Sokol ve Vraclavi - Jindřich Jiroušek 14 MB