Místní poplatky a poskytované služby

Přehled poplatků pro rok 2021

TKO

1 osoba

460,-- Kč/rok

pes starší 3 měsíců

1. pes

75,-- Kč/rok

1. pes – sleva důchodci

38,-- Kč/rok

každý další pes

113,-- Kč/rok

stočné

dle spotřeby

20,-- Kč/m3

paušál na osobu

560,-- Kč/rok

hlášení obec. rozhlasu

20,-- Kč/hlášení

Czech POINT

dle platného ceníku

pytel na plasty

5,-- Kč/ks

 

Úhrada poplatků

Úhradu poplatku můžete provést buďto osobně v hotovosti v pondělí a ve středu v úředních hodinách nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet obce č. 1329471339/0800 s tím, že do variabilního symbolu uvedete číslo popisné svého domu a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení.

Před tím, než provedete úhradu, je však třeba vyplnit přiznání k poplatku (týká se TKO a poplatků za "psa"). Přiznání můžete opět vyplnit přímo na obecním úřadě nebo si je stáhněte na webových stránkách obce a podepsané odešlete poštou na adresu obecního úřadu Vraclav. Vyplnění tohoto formuláře je nutné proto, abychom věděli za kolik osob v rodině poplatek hradíte. V některých domácnostech totiž žije více rodin a pak není snadné určit, kdo poplatek uhradil a kdo nikoliv.

 

Ceník kopírování, tisk a skenování

kopírování, tisk – černobíle

A4

2,-- Kč/ks

 

A4 oboustranně

4,-- Kč/ks

A3

3,-- Kč/ks

A3 oboustranně

6,-- Kč/ks

kopírování, tisk – barevně

A4

4,-- Kč/ks

 

A4 oboustranně

8,-- Kč/ks

A3

6,-- Kč/ks

 

A3 oboustranně

12,-- Kč/ks

skenování

5,-- Kč/strana

 

Ceník suvenýrů dostupných na obecním úřadě Vraclav

Pohlednice Sedlec

malá

5,-- Kč/ks

Pohlednice Vraclav

malá denní

5,-- Kč/ks

malá noční

5,-- Kč/ks

dlouhá – 2 druhy

7,-- Kč/ks

Turistická vizitka

Barokní areál

12,-- Kč/ks

Fotonálepka Pohledy do minulosti

Vraclav

15,-- Kč/ks

Sedlec

15,-- Kč/ks

Turistický odznak na hůl

3 druhy

35,-- Kč/ks

STAMP medaile – barokní areál

malá

35,-- Kč/ks

velká

69,-- Kč/ks

DVD Tenkrát na hradě Vratislavi

95,-- Kč/ks

DVD Doby starší a nedávné

95,-- Kč/ks

 

Typ souboru Název Velikost
Svozy TKO rok 2021 138 kB
Přiznání k místnímu poplatku - TKO 107 kB
Vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku TKO 179 kB
Přiznání k místnímu poplatku ze psů 11 kB
Vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 163 kB
Cena za komerční hlášení místním rozhlasem 84 kB
Ceník správních poplatků Czech POINT 53 kB
Sazebník úhrad za poskytování informací Obec Vraclav 228 kB