Povinné informace dle zákona č. 106/99 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

1. Název

Obec Vraclav

2. Důvod a způsob založení

Obec Vraclav jako základní územně samosprávný celek je založené na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura

Orgány obce Vraclav:

Zastupitelstvo obce, Rada obce, starosta a místostarosta

Obecní úřad

Výbory zastupitelstva obce, Komise rady obce

4. Kontaktní spojení

Poštovní adresa:

Obec Vraclav

Vraclav 66

565 42 Vraclav

Úřední hodiny:

Pondělí      8:00 – 12:00 13:00- 16:30

Středa        8:00 – 12:00 13:00- 17:00

Telefon: 465 482 127

E-mail: podatelna@obecvraclav.cz, starosta@obecvraclav.cz

Internetové stránky: www.obecvraclav.cz

Elektronická podatelna

Datová schránka: jcma9rm

5. Bankovní spojení

Česká spořitelna: 1329471339/0800

6. IČ

00279749

7. DIČ

CZ00279749

8. Dokumenty

Schválený rozpočet a jeho změny v tomto a uplynulém roce - na úřední desce

 

9. - 14. Žádosti o informace, příjem podání, předpisy, úhrady za poskytování informací, Licenční smlouvy a Výroční zprávy

vše na odkaze zde