Úřední deska

Vyhledávání dle roku: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Velikost Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Stav
216 kB VV - Opatření veřejné povahy - Oznámení o vydání Změny č. 2 územního plánu Vraclav 26. 09. 2022 11. 10. 2022
205 kB Vyhláška č. 2/2022 - Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích - vyhlášení v SPP 23. 09. 2022 10. 10. 2022
816 kB Nařízení ústního jednání ve vyvlastňovacím řízení vedeném pod sp. zn. 3232/2022 ve věci odnětí vlastnického práva k pozemku parc. č. 334/8 k.ú. Janovičky u Zámrsku
21. 09. 2022 07. 10. 2022
454 kB Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
08. 09. 2022 31. 12. 2022
68 kB Rozpočtové opatření 4
07. 09. 2022 31. 03. 2023
64 kB Rozpočtové opatření 3
15. 07. 2022 31. 03. 2023
607 kB Závěrečný účet obce Vraclav za rok 2021 25. 06. 2022 30. 06. 2023
68 kB Rozpočtové opatření 2
07. 06. 2022 31. 03. 2023
70 kB Rozpočtové opatření 1
06. 05. 2022 31. 03. 2023
273 kB Rozpočet obce Vraclav na rok 2022
31. 03. 2022 31. 03. 2023
177 kB Výroční zpráva obce Vraclav za rok 2021 o poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb.
05. 01. 2022 29. 02. 2024
347 kB Střednědobý výhled hospodaření ZŠ a MŠ Vraclav 2023 - 2024
23. 12. 2021 31. 12. 2024
408 kB Rozpočet ZŠ a MŠ Vraclav pro rok 2022
23. 12. 2021 31. 12. 2022
355 kB Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
15. 09. 2021 31. 12. 2022
140 kB Výroční zpráva obce Vraclav za rok 2020 o poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb.
12. 02. 2021 28. 02. 2023
130 kB Výhled hospodaření ZŠ a MŠ na léta 2022 - 2023
21. 12. 2020 31. 12. 2023
191 kB Střednědobý výhled rozpočtu obce Vraclav na rok 2022 - 2025
10. 12. 2020 31. 12. 2025
499 kB Střednědobý výhled hospodaření ZŠ a MŠ na rok 2021 - 2022
18. 12. 2019 31. 12. 2022