Úřední deska

Vyhledávání dle roku: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Velikost Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Stav
554 kB Vyhláška č. 1/2020 zrušení OZV č. 3-2003 a 3-2005
25. 09. 2020 10. 10. 2020
574 kB Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje
16. 09. 2020 03. 10. 2020
527 kB Informace o konání 9. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
11. 09. 2020 24. 09. 2020
500 kB Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komice v obci Vraclav.
04. 09. 2020 03. 10. 2020
7 MB Řád veřejného pohřebiště Vraclav
01. 09. 2020 16. 09. 2020
118 kB Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání aktulizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje.
01. 09. 2020 16. 09. 2020
453 kB Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Vraclav pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020
18. 08. 2020 03. 10. 2020
770 kB Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/30521 v k.ú. Sedlec u Vraclavi 30. 07. 2020 17. 08. 2020
1 MB Oznámení záměru prodeje nemovitosti
16. 07. 2020 31. 07. 2020
394 kB Oznámení termínu ukončení podávání návrhů na pořízení změny Územního plánu Vraclav
09. 07. 2020 31. 07. 2020
376 kB Oznámení záměru pořídit změnu Územního plánu Vraclav
23. 06. 2020 08. 07. 2020
529 kB Informace o konání 8. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
15. 06. 2020 23. 06. 2020
256 kB Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Vysokomýtsko za rok 2019 07. 06. 2020 22. 06. 2020
3 MB Rozhodnutí - stavební záměr Vodovod Stradouň, IV. etapa - 1. část
03. 06. 2020 19. 06. 2020
409 kB Oznámení záměru směny nemovitostí 02. 06. 2020 17. 06. 2020
2 MB Veřejná vyhláška - Výzva vyjádření k podanému odvolání D35
15. 05. 2020 01. 06. 2020
1 MB Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2019 obec Vraclav
27. 04. 2020 27. 05. 2020
49 kB Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020
24. 04. 2020 28. 05. 2020
57 kB Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2019 VAK Vysoké Mýto
24. 04. 2020 24. 05. 2020
150 kB Usnesení dražební vyhlášky
16. 04. 2020 10. 09. 2020
1 MB Veřjná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby dálnice D35 Ostrov - Vysoké Mýto
15. 04. 2020 01. 05. 2020
503 kB Návrh závěrečného účtu obce Vraclav 2019 08. 04. 2020 30. 06. 2020
198 kB Dražební vyhláška
08. 04. 2020 10. 09. 2020
501 kB Informace o konání 7. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav - nové
08. 04. 2020 16. 04. 2020
259 kB Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
06. 04. 2020 07. 05. 2020
2 MB Veřejná vyhláška územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby dálnice D35 Ostrov-Vysoké Mýto-přeložka VVN a VN
30. 03. 2020 15. 04. 2020
57 kB VAK - Sdělení k opatření v souvislosti s koronavirem
27. 03. 2020 30. 06. 2020
622 kB Odklad konání 7. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
24. 03. 2020 01. 04. 2020
148 kB Usnesení Vlády ČR č. 279 z 23. 3. 2020 - prodloužení omezení volného pohybu osob
24. 03. 2020 01. 04. 2020
332 kB Nařízení Státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření
23. 03. 2020 07. 04. 2020
131 kB Usnesení Vlády ČR č. 247 ze dne 18. 3. 2020 - ochrana dýchacích cest
19. 03. 2020 11. 04. 2020
507 kB Informace o konání 7. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
17. 03. 2020 24. 03. 2020
140 kB Usnesení Vlády ČR č. 215 o přijetí krizového opatření od 16. 3. 2020 - omezení pohybu osob
16. 03. 2020 24. 03. 2020
522 kB Usnesení Vlády ČR č. 211 ze dne 14. 3. 2020 -omezení maloobchodního prodeje a služeb
14. 03. 2020 24. 03. 2020
43 kB Usnesení vlády ČR č. 194 - Nouzový stav
13. 03. 2020 11. 04. 2020
215 kB Mimořádné opatření - uzavření škol od 11. 3. 2020
10. 03. 2020 30. 04. 2020
209 kB Mimořádné opatření - zákaz konání akcí od 18 h 10. 3. 2020
10. 03. 2020 30. 04. 2020
2 MB Návrh rozpočtu obce Vraclav na rok 2020 09. 03. 2020 20. 04. 2020
138 kB Návrh rozpočtu - Mikroregion Vysokomýtsko 2020
25. 02. 2020 11. 03. 2020
298 kB Seznam nemovitých věci s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
25. 02. 2020 31. 08. 2020
41 kB Příloha: seznam neznámých vlastníků
25. 02. 2020 31. 08. 2020
180 kB Veřejná vyhláška seznámení s podklady rozhodnutí dálnice D35 Ostrov - Vysoké Mýto
18. 02. 2020 05. 03. 2020
376 kB Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření
18. 02. 2020 23. 03. 2020
182 kB Určení termínů sčítání zvěře v roce 2020
29. 01. 2020 02. 03. 2020
155 kB Veřejná vyhláška oznámení zahájení územního řízení - dálnice D35 Ostrov-Vysoké Mýto-přeložka VVN a VN
21. 01. 2020 06. 02. 2020
416 kB Veřejná vyhláška – OOP – stanovení PÚP na silnicích II. a III. třídy na území správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností –Městského úřadu Vysoké Mýto
16. 01. 2020 01. 02. 2020
228 kB Návrh přechodného dopravního značení a opatření při provádění prací běžné údržby na silnicích II. a III třídy a jejich příslušenství
16. 01. 2020 01. 02. 2020
41 kB Rozpočtové opatření 8
18. 12. 2019 20. 04. 2020
702 kB Informace o zvýšení ceny pitné vody společnosti VAK Vysoké Mýto, s.r.o. od 1.1.2020
13. 12. 2019 31. 01. 2020
233 kB Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
13. 12. 2019 06. 04. 2020
457 kB Rozpočtové provizorium na rok 2020
13. 12. 2019 20. 04. 2020
163 kB Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
13. 12. 2019 28. 12. 2019
193 kB Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o stanovení systému nakládání s komunálním odpadem
13. 12. 2019 28. 12. 2019
179 kB Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem
13. 12. 2019 28. 12. 2019
379 kB Oznámení záměru pronájmu prostor restaurace v KD
04. 12. 2019 19. 12. 2019
383 kB Oznámení záměru pronájmu prostor pro akumulaci a čerpání vody - Svatý Mikuláš
04. 12. 2019 19. 12. 2019
28 kB Rozpočtové opatření 7
04. 12. 2019 20. 04. 2020
144 kB VV oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Pa kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
04. 12. 2019 17. 01. 2020
546 kB Informace o konání 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
03. 12. 2019 10. 12. 2019
494 kB Návrh střednědobého výhledu hospodaření ZŠ a MŠ rok 2021 a rok 2022
30. 11. 2019 31. 12. 2019
552 kB Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ pro rok 2020
30. 11. 2019 31. 12. 2019
34 kB Rozpočtové opatření 6
06. 11. 2019 20. 04. 2020
32 kB Rozpočtové opatření 5
04. 10. 2019 20. 04. 2020
236 kB Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
03. 10. 2019 25. 10. 2019
978 kB Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 25. 09. 2019 15. 11. 2019
38 kB Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
17. 09. 2019 31. 12. 2019
528 kB Informace o svolání 5. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
16. 09. 2019 24. 09. 2019
45 kB Rozpočtové opatření 4
13. 09. 2019 20. 04. 2020
107 kB 5. výzva kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
09. 09. 2019 31. 10. 2019
218 kB Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
04. 09. 2019 13. 12. 2019
39 kB Rozpočtové opatření 3
16. 07. 2019 20. 04. 2020
243 kB Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
12. 07. 2019 07. 08. 2019
369 kB Oznámení záměru prodeje nemovitosti
12. 07. 2019 27. 07. 2019
384 kB Oznámení záměru o prodeji nemovitosti
28. 06. 2019 12. 07. 2019
415 kB Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
19. 06. 2019 08. 07. 2019
494 kB Závěrečný účet obce Vraclav za rok 2018
18. 06. 2019 30. 06. 2020
355 kB Zpráva o výsledku pžezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Vraclav
18. 06. 2019 30. 06. 2020
459 kB Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M
18. 06. 2019 30. 06. 2020
1 MB Příloha č. 5
18. 06. 2019 30. 06. 2020
77 kB Výsledovka
18. 06. 2019 30. 06. 2020
83 kB Rozvaha
18. 06. 2019 30. 06. 2020
522 kB Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce
05. 06. 2019 13. 06. 2019
45 kB Rozpočtové opatření 2
03. 06. 2019 20. 04. 2020
123 kB Návrh rozpočtu na rok 2019 Mikroregionu Vysokomýtsko
03. 06. 2019 18. 06. 2019
728 kB Závěrečný účet za rok 2018 Mikroregionu Vysokomýtsko
03. 06. 2019 18. 06. 2019
846 kB Zápis z přezkoumání hospodaření Mikroregionu Vysokomýtsko
03. 06. 2019 18. 06. 2019
102 kB Výroční zpráva o přístupu k informacím Mikroregionu Vysokomýtsko
03. 06. 2019 18. 06. 2019
4 MB Veřejná vyhláška - dálnice D35 Ostrov - Vysoké Mýto
23. 05. 2019 24. 06. 2019
424 kB Rozpočtové opatření 1
09. 05. 2019 20. 04. 2020
427 kB Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
09. 05. 2019 25. 05. 2019
410 kB Oznámení o svolání prvního zasedání OVK pro volby do Evropského parlamentu
26. 04. 2019 25. 05. 2019
103 kB Výpočet ceny vodného a stočného obec Vraclav
26. 04. 2019 26. 05. 2019
496 kB Návrh závěrečného účtu obce Vraclav 2018
26. 04. 2019 30. 06. 2019
355 kB Přílha č. 1 Přezkoumání hospodaření
26. 04. 2019 30. 06. 2019
459 kB Příloha č. 2 FIN 2 12
26. 04. 2019 30. 06. 2019
77 kB Příloha č. 3 Výsledovka
26. 04. 2019 30. 06. 2019
83 kB Příloha č. 4 Rozvaha
26. 04. 2019 30. 06. 2019
1 MB Příloha č. 5 Příloha k rozvaze
26. 04. 2019 30. 06. 2019
56 kB Výpočet ceny vodného a stočného VAK Vysoké Mýto
24. 04. 2019 24. 05. 2019
83 kB Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí na rok 2019
24. 04. 2019 28. 04. 2019
588 kB Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků
09. 04. 2019 25. 05. 2019
234 kB Veřejná vyhláška
05. 04. 2019 04. 09. 2019
191 kB Oznámení záměru pronájmu bytů 2019
04. 04. 2019 19. 04. 2019
239 kB Veřejná dražební vyhláška
28. 03. 2019 30. 04. 2019
2 MB Rozpočet obce Vraclav na rok 2019
28. 03. 2019 20. 04. 2020
245 kB Veřejná dražební vyhláška
23. 03. 2019 30. 04. 2019
529 kB Informace o konání 3. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
19. 03. 2019 26. 03. 2019
458 kB Příloha výkazu FIN 2 - 12
10. 03. 2019 31. 03. 2019
2 MB Návrh rozpočtu obce Vraclav na rok 2019
10. 03. 2019 31. 03. 2019
38 kB Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
05. 03. 2019 05. 08. 2019
327 kB Veřejná vyhláška Zpráva o uplatnění ÚP Vraclav
14. 02. 2019 18. 03. 2019
516 kB Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce
13. 02. 2019 21. 02. 2019
431 kB Veřejná vyhláška
17. 01. 2019 04. 02. 2019
437 kB Návrh přechodného dopravního značení a opatření při provádění prací běžné údržby na silnicích II. a III. třídy a jejich příslušenství
17. 01. 2019 04. 02. 2019
231 kB Dražební vyhláška
17. 01. 2019 18. 03. 2019
128 kB Určení termínů sčítání zvěře v roce 2019
10. 01. 2019 23. 03. 2019
500 kB Rozpočet ZŠ a MŠ Vraclav na rok 2019
08. 01. 2019 31. 12. 2019
48 kB Rozpočtové opatření 9
07. 01. 2019 31. 03. 2019
609 kB Zvýšení ceny vodného od 1.1.2019
18. 12. 2018 28. 02. 2019
440 kB Rozpočtové provizorium na rok 2019
17. 12. 2018 31. 03. 2019
2 MB Obecně závazná vyhláška č.2/2018
13. 12. 2018 28. 12. 2018
49 kB Rozpočtové opatření 8
10. 12. 2018 31. 03. 2019
528 kB Informace o konání 1. zasedání Zastupitelstva obce
05. 12. 2018 12. 12. 2018
742 kB Oznámení o výběrovém řízení
03. 12. 2018 08. 01. 2019
492 kB Návrh střednědobého výhledu hospodaření ZŠ a MŠ Vraclav
01. 12. 2018 31. 12. 2018
542 kB Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Vraclav na rok 2019
01. 12. 2018 31. 12. 2018
533 kB Rozpočtové opatření 7
05. 11. 2018 31. 03. 2019
585 kB Informace o konání ustavujícího zasedání ZO Vraclav
23. 10. 2018 30. 10. 2018
401 kB Seznámení s podklady rozhodnutí dálnice D35 Ostrov - Vysoké Mýto
18. 10. 2018 02. 11. 2018
43 kB Rozpočtové opatření 6
09. 10. 2018 31. 03. 2019
2 MB Vyhláška o systému nakládání s odpady
26. 09. 2018 12. 10. 2018
479 kB Veřejná vyhláška Změna č.1 Územního plánu Vraclav
26. 09. 2018 12. 10. 2018
482 kB Informace o konání 18 zasedání Zastupitelstva obce
18. 09. 2018 25. 09. 2018
114 kB Oznámení voličům o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce Vraclav
17. 09. 2018 06. 10. 2018
106 kB Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva obce Vraclav
10. 09. 2018 06. 10. 2018
24 kB Rozpočtové opatření 5
10. 09. 2018 31. 03. 2019
1 MB Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
06. 09. 2018 16. 11. 2018
68 kB Informace o vyhlášení 4. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
06. 09. 2018 11. 12. 2018
882 kB Oznámení záměru prodeje nemovitosti
05. 09. 2018 20. 09. 2018
177 kB Informace o záměru pronájmu nemovitosti
24. 08. 2018 10. 09. 2018
422 kB Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva obce Vraclav
17. 08. 2018 06. 10. 2018
313 kB Rozpočtové opatření 4
15. 08. 2018 31. 03. 2019
154 kB Usnesení ustanovení opatrovníka účastníkům územního řízení D35 Ostrov - Vysoké Mýto
06. 08. 2018 22. 08. 2018
929 kB Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání dálnice D35 Ostrov - Vysoké Mýto
27. 07. 2018 13. 08. 2018
2 MB Celková situace stavby dálnice D35 Ostrov - Vysoké Mýto
27. 07. 2018 13. 08. 2018
33 kB Rozpočtové opatření 3
16. 07. 2018 31. 03. 2019
113 kB Veřejná vyhláška o změně č.1 územního plánu Vraclav
09. 07. 2018 05. 09. 2018
600 kB Závěrečný účet obce Vraclav za rok 2017
27. 06. 2018 30. 06. 2019
136 kB Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M
27. 06. 2018 30. 06. 2019
6 MB Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Vraclav
27. 06. 2018 30. 06. 2019
452 kB 17. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vraclav
17. 06. 2018 26. 06. 2018
137 kB Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
28. 05. 2018 28. 06. 2018
302 kB Rozpočtové opatření 2
09. 05. 2018 31. 03. 2019
48 kB Rozpočtové optaření 1
30. 04. 2018 31. 03. 2019
43 kB Veřejná vyhláška
26. 04. 2018 29. 05. 2018
1 MB Výpočet ceny pro stočné na rok 2018
26. 04. 2018 29. 05. 2018
6 MB Příloha č.2 k Návrhu závěrčného účtu - přezkum
09. 04. 2018 30. 06. 2018
136 kB Příloha č.1 k Návrhu závěrečného účtu FIN12
09. 04. 2018 30. 06. 2018
600 kB Návrh závěrečného účtu obce Vraclav
09. 04. 2018 30. 06. 2018
551 kB Rozpočet obce Vraclav na rok 2018
06. 04. 2018 31. 03. 2019
530 kB Veřejná vyhláška zveřejnění návrhu změny č.1 Územního plánu Vraclav
19. 03. 2018 07. 05. 2018
570 kB Záměr prodeje nemovitostí - Sedlec 2
07. 03. 2018 22. 03. 2018
422 kB Záměr prodeje nemovitostí - Sedlec 1
07. 03. 2018 22. 03. 2018
700 kB Záměr prodeje nemovitostí - Vraclav
07. 03. 2018 22. 03. 2018
1005 kB Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
05. 03. 2018 21. 03. 2018
575 kB Rozpočet obce Vraclav a skutečnost - rok 2017 - výdaje
03. 03. 2018 18. 03. 2018
296 kB Rozpočet obce Vraclav a skutečnost - rok 2017 - příjmy
03. 03. 2018 18. 03. 2018
567 kB Návrh rozpočtu obce Vraclav na rok 2018 - výdaje
03. 03. 2018 18. 03. 2018
451 kB Návrh rozpočtu obce Vraclav na rok 2018 - příjmy
03. 03. 2018 18. 03. 2018
459 kB Určení termínů sčítání zvěře
13. 02. 2018 03. 03. 2018
468 kB Veřejná vyhláška
01. 02. 2018 05. 03. 2018
667 kB Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
29. 01. 2018 14. 02. 2018
503 kB Rozpočet ZŠ a MŠ Vraclav na rok 2018
19. 01. 2018 31. 12. 2018
453 kB Střednědobý výhled hospodaření ZŠ a MŠ 2019-2020
19. 01. 2018 31. 12. 2019
201 kB Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
15. 01. 2018 31. 01. 2018
680 kB Příloha k žádosti
15. 01. 2018 31. 01. 2018
29 kB Rozpočtové provizorium na rok 2018
08. 01. 2018 31. 03. 2018
1 MB Vyhláška č 1-2017 o místním poplatku za odpady
19. 12. 2017 03. 01. 2018
16 kB Zvýšení ceny vodného společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. od 1.1.2018
13. 12. 2017 31. 01. 2018
1002 kB Rozpočet obce Vraclav na rok 2017
04. 04. 2017 31. 03. 2018
20 kB Rozpočtový výhled Mikroregionu Vysokomýtsko
28. 02. 2017 16. 03. 2017
11 kB Návrh rozpočtu na rok 2017 Mikroregionu Vysokomýtsko
28. 02. 2017 16. 03. 2017
539 kB Závěrečný účet kompletní Mikroregionu Vysokomýtsko
28. 02. 2017 16. 03. 2017
16 kB Závěrečný účet zjednodušený Mikroregionu Vysokomýtsko
28. 02. 2017 16. 03. 2017
32 kB Průvodní list k Výroční zprávě Mikroregionu Vysokomýtsko
28. 02. 2017 16. 03. 2017
708 kB Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č.1-2016
21. 12. 2016 05. 01. 2017
2 MB Rozpočet obce Vraclav na rok 2016
04. 04. 2016 19. 04. 2016
453 kB Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 2-2015
16. 12. 2015 31. 12. 2015
1 MB Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 3-2015
16. 12. 2015 31. 12. 2015
449 kB Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1-2015
16. 12. 2015 31. 12. 2015
2 MB Rozpočet obce Vraclav na rok 2015
28. 04. 2015 13. 05. 2015
2 MB Rozpočet obce Vraclav na rok 2014
02. 04. 2014 17. 04. 2014
2 MB Vyhláška č 1-2013 o místním poplatku za TKO
19. 12. 2013 03. 01. 2014
2 MB Rozpočet obce na rok 2013
29. 03. 2013 13. 04. 2013
1 MB Vyhláška č 2-2012 o poplatku za odpady
18. 12. 2012 02. 01. 2013
2 MB Rozpočet obce na rok 2012
31. 03. 2012 15. 04. 2012
1000 kB Obecně závazná vyhláška 1-2012
30. 03. 2012 14. 04. 2012
465 kB Vyhláška o poplatku za TKO v roce 2012
15. 12. 2011 30. 12. 2011
2 MB Schválený rozpočet 2011
06. 04. 2011 06. 05. 2011
2 MB Obecně závazná vyhláška 1-2010
17. 12. 2010 17. 01. 2011
506 kB Konkurz na místo ředitele ZŠ a MŠ Vraclav
06. 05. 2010 06. 06. 2010