Sedlec

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1325, kdy na území žil zeman Heřman, jehož tvrz pravděpodobně stála na místě Pitrova statku, čp. 6, kde bylo nalezeno sklepení pod stodolou. Roku 1410 je zapsána v Deskách dvorských jako „Villa Sedlce“. Sedlec se stala roku 1547 součástí panství Košumberk. V roce 1736 získal celé panství Leopold Kinský. Syn Filip panství v roce 1823 prodal společně s Rychmburkem Karlu Alexandru Thurn Taxisovi. V jeho správě zůstala Sedlec až do roku 1850.

Obec se orientovala jak na Chroustovice a Luži tak na Vysoké Mýto. Jednak zásobovala město opukou z místních lomů, částečně se ze Sedlece dovážely potraviny. Kolem roku 1848 byla obec dokonce symbolicky rozdělena: Pod Vysoké Mýto patřilo 10 čísel a pod panství Chroustovice 59 čísel. Od poloviny 19. století byly pak obě části spojeny do samostatné obce spadající do okresu Vysoké Mýto. Prvním starostou obce se roku 1850 stal Josef Boháček, roku 1858 jej vystřídal Jan Rozlivka a v roce 1864 nastoupil Jan Zavřel. Obec si udržela samostatnost až do roku 1964, kdy byla sloučena s Vraclaví.

K nejznámějším projevům vesnického stavitelství jsou na Sedlci řazeny patrové zděné opukové domy. Mezi vnější znaky takovýchto památek řadíme polovalbové střechy, lichoběžníkové štíty nebo výplně otvorových prvků. Z vnitřních znaků to pak jsou plackové klenby a křídla vnitřních dveří. Sedlec můžeme právem označit za nejzajímavější a nejlépe dochovanou lokalitu s patrovými zděnými domy na Vysokomýtsku, neboť zde najdeme dobře dochované jak patrové domy velkých usedlostí, tak i malé patrové domy vybudované příslušníky sociálně slabších vrstev. Původní koncepce návsi se svým uspořádáním řadí do struktury návsí s nepravidelným tvarem.

Roku 1873 byla otevřena prozatímní škola na Sedlci, jejímž prvním učitelem byl Karel Macháček. O tři roky později byl přímo ve středu návsi vykoupen pozemek, kde Oktavián Pohl z Vysokého Mýta vystavěl novou školu za pouhých pět měsíců. 17. 9. 1876 byla škola se zvoničkou vysvěcena. Zvon do této zvoničky byl zakoupen v Litomyšli roku 1874. Ve dvacátých letech dvacátého století byla ke škole přistavěna tělocvična, další třída a WC. Ve škole se učilo celých 95 let. Počet žáků se pohybovat mezi 50 až 75 dětmi.

Sedlecká kapela

Kapela byla založena koncem devatenáctého století. Prvním kapelníkem se stal p. Valenta (přesné údaje nejsou známy), který kapelu založil pravděpodobně v roce 1870 a řídil ji do roku 1880. Po něm na krátko nastoupil František Šiller, který brzy odchází do Splitu. Jako dvacetiletý převzal kapelu Josef Ježek v roce 1883, jehož učitelem byl František Syrový, řídící učitel ve Vraclavi. Ježek hrál na housle, pikolu, bubínek, čelo a baskřídlovku. Kapela za jeho působení byla známá po celém okolí a hrávala na plesech v okolí – v Chrudimi, ve Vysokém Mýtě, na Litomyšlsku, ve Skutči a na jiných místech. Hrála na veřejných slavnostech, především hasičských. Kapelník Ježek byl označován za dobrého učitele hudby a chodili se k němu učit chlapci z širokého okolí. Starší hudebníci byli většinou vysloužilí vojáci z rakouských kapel.

 

 

Typ souboru Název Velikost
Brožurka vydaná ke 100 letům Hasičů Sedlec 1887 - 1987 3 MB
Sedlecká kronika 45 MB