Oldřich Koblížek

starosta

člen rady obce

uvolněný

starosta@obecvraclav.cz

736179116

Ing. Pavel Osinek

místostarosta

člen rady obce

neuvolněný

osinek.pavel@seznam.cz

Bořivoj Pitra

člen rady obce

neuvolněný

borivoj.pitra@seznam.cz

Mgr. Pavlína Štanclová

členka rady obce

neuvolněná

skola@zsvraclav.cz

465482115

Hedvika Zerzánová

členka rady obce

neuvolněná

h.zerzanova@obecvraclav.cz

465482127