Sčítání lidu 27. 3. - 11. 5. 2021

Letošní sčítání lidu začíná 27. března 2021.

O půlnoci z 26. na 27. 3. 2021 má každý možnost sečíst se online na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. 2021 do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.