Samoodečet stavu vodoměru do 14. 11. 2022

Firma Vodovody a kanalizace, s.r.o.  Vysoké Mýto žádá z důvodu onemocnění zamastnance

odběratele vody o samoodečet vodoměru a jeho nahlášení do 14. 11. 2022.

- na mobil 724 923 974 - SMS nebo telefonicky v pracovní den 7-15 h

- e-mailem vak@vakvm.cz

- odečtovým lístkem - k dispozici v kanceláři obecního úřadu