Posílení vývozu papíru v obci

Od měsíce listopadu je posílen vývoz kontejnerů na papír již po 2 týdnech. 

Toto opatření je reakcí na vršící se hromady papíru mimo kontejnery.

Věříme, že tato frekvence vývozu bude dostačující.

Přesto žádáme občany o např. důsledné sešlapávání krabic a v případě velkého množství papíru (stěhování, vybavování domácnosti apod.) odvoz přímo do sběrného dvora.

Nový rozpis: 

Výsyp kontejnerů na papír v obci Vraclav a Sedlec v roce 2020

4. března    1. a 29. dubna    27. května          24. června                 22. července

19. srpna    16. září               14. října              11. a 25.listopadu     9. a 23. prosince