Nové orientační tabule ve Vraclavi a Sedleci

V obci proběhlo zabudování nových orientačních tabulí s vyznačením zajímavých turistických míst v obci.