Nová katastrální mapa k.ú. Vraclav a daň z nemovitých věcí

Katastrální úřad oznamuje, že ke dni 29.12.2021

došlo ke zplatnění digitální katastrální mapy v katastrálním území Vraclav.

U většiny pozemků dochází ke zpřesnění – změně výměry nebo změně poplatníka daně z nemovitých věcí.

Z tohoto důvodu vzniká povinnost do 31. ledna 2022 upravit daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

FÚ byl na tuto skutečnost upozorněn a přislíbil maximální pomoc občanům.

Vezměte s sebou předvyplněný tiskopis daňového přiznání a srovnávací sestavy vašich listů vlastnických.

Tiskopisy jsou dostupné na FÚ, OÚ a také na webovývh stránkách https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy.

Nahlédnout do KN můžete na webových stránkách https://nahlizenidokn.cuzk.cz,

kde bude u katastrálního území Vraclav srovnávací sestava původního a nového stavu parcel