Mimořádná opatření pro zamezení šíření onemocnění COVID-19