Milostivé léto - umoření exekucí

MILOSTIVÉ LÉTO

od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 je dočasná možnost dlužníků (fyzických osob) splacení původního dluhu vůči veřejnoprávním věřitelům

uvedeným v zákoně č. 286/2021 Sb. za zvýhodněných podmínek (tzn. bez příslušenství tohoto dluhu, kterými jsou například exekuční náklady,

úroky, pokuty, poplatky za nesplacení – budou uhrazeny pouze paušální částkou ve výši 750,- Kč, resp. 907,50 Kč s DPH).