Kontejner na malý kovový odpad

Sortiment kontejnerů na třídění odpadů se rozšířil o kontejner na malý kovový odpad.

Prosíme o dodržování ukládání pouze odpadů vyjmenovaných na štítku nalepeného u vhozu do nádoby.

Jeden kontejner je umístěn provizorně u staré hasičárny na návsi ve Vraclavi a druhý na návsi na Sedleci.