COVID+ veřejně dostupné zdroje

Aktuální čísla ohledně počtu nemocných covid+ v jednotlivých obcích jsou momentálně veřejně přístupná na odkazu níže:

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/mapa-ukazuje-pocet-nakazenych-v-jednotlivych-obcich-40339586

Zde je odkaz na veřejně dostupné informace o počtu nemocných covid+ za jednotlivá ORP (obce s rozšířenou působností - u nás Vysoké Mýto):

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/podrobna-mapa-jak-se-koronavirus-siri-v-obcich-122327#utm_content=ribbonnews&utm_term=orp&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

Kontakt na Krajskou hygienickou stanici Pardubice

https://www.khspce.cz/