Černý den pro obce a kraje

Také v naší obci zavlaje černá vlajka jako podpora návrhu Senátu

požadující vyplácení kompenzací bez dopadu na rozpočty samospráv,

které budou výrazně sníženy vlivem očekávaného propadu ekonomiky.