Bezpečností desatero ke snížení počtu požárů v domácnostech

Vážení spoluobčané, věnujte chvilku času k prostudování Bezpečnostního desatera, které významně sníží počet požárů a dalších neštěstí v domácnostech.