Protiepidemický systém ČR

Epidemiologickou situaci bude nově znázorňovat systém hodnocení PES

Stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické situace najdete zde