Oznámení o možnosti nahlédnutí do nové katastrální mapy obce Vraclav

Katastrální úřad oznamuje, že se můžete seznámit s podobou nové katastrální mapy obce Vraclav ve dnech 30. 11. - 13. 12. 2021 vždy od 8 do 10 hodin v kanceláři obecního úřadu v hasičárně.

Dne 13. 12. 2021 od 13 do 16 hodin bude přítomen zaměstnanec KÚ.

Na novou mapu lze nahlédnout i na stránkách KÚ.  https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx