Astronomický kroužek pro děti

Od 7. 10. 2021 zahajuje činnosti Astronomický kroužek ve Vraclavi pro děti ve věku od 6 do 12 let.

Informace a přihlášky: Mgr. Kristýna Maturová -  tel. 725 024 981 nebo e-mail krimat@centrum.cz