Zájezd na muzikál Láska nebeská

18:00 - 16. 10. 2021

Kulturní komise pořádá zájezd na muzikál Láska nebeská v divadle Brodway

dne 16. října 2021 v 18 hodin

odjezd autobusu ve 13 hodin od OÚ Vraclav

cena vstupenky Kč 400,--, prodej na obecním úřadě