Přemístění obecního úřadu

23:55 - 04. 09. 2022

Obecní úřad Vraclav je od 1. 11. 2021 přechodně přemístěn do 1. patra v hasičské zbrojnici čp. 69